logo

Søk

Mandag den 28.11.2016 ble 25- års Veteranjuvel tildelt søstrene Anne Margrete Michelsen og Klara Riseth Vesterdal for trofast medlemskap i vår Orden.

Mandag 28. november 2016 feiret loge nr. 14 Dagmar at to av våre søstre mottok 25- års Veteranjuvel som tegn på et langt logeliv

Veteranene Klara Risteh Vesterdal og Anne Margrete Michelsen

51 søstre og en gjest var samlet for å overvære den høytidelige seremonien inne i logesalen, og DSS Astri Kleven Sexe og fungerende Stormarsjall Karin Bellika Erle ledet seremonien på en utmerket måte.

Etter seremonien gikk alle søstrene til festsalen der gruppe 7 hadde dekket et nydelig festbord til ære for jubilantene. UM ønsket velkommen til bordet som var dekket til ære for søstrene Anne Margrete og Klaras 25 år som trofaste medlemmer i logen.

Kokk og logebror Tore Kulstad orienterte om kveldens meny som var bestemt av veteranene, og bestod av Inderøysodd med skjenning og en overraskelse til dessert.

Etter dette ble det skålt for jubilantene, før Dagmarkoret innledet festmåltidet med tre sanger,- ”Midt i hårdeste vinter”, ”Vennskap” og ”Donna Nobis”, den siste gikk etter hvert gikk over i kanonsang med alle søstrene. Søster Inger Johanne Holder akkompagnerte på piano.

Bak fra ve: DSS Astri Kleven Sexe, Storrep. Karin Bellika Erle og OM Inger Rafelsen.
Foran: Veteranene Klara Riseth Vesterdal og Anne Margrete Michelsen

Maten ble servert, og praten gikk livlig rundt bordet.Første taler ved bordet var OM Inger Rafelsen, som i sin gratulasjonstale til veteranene blant annet trakk frem at det står respekt av 25 års medlemskap, og at det er en ære for logen å få være med og feire dette. OM trakk frem at begge søstrene gjennom årene har vist en stor arbeidsinnsats i logens arbeide, både i embeder, nevnder og komiteer. Søster Anne Margrete har bidratt til å spre og øke leselysten i logen ved at hun på ettermøtene deler villig fra det hun har lest, og Søster Klara er en trofast leder av gruppe 1, som hun har styrt med godt i hvert fall siden 2011.

Tilslutt overrakte OM en tradisjonell bukett rosa nelliker på vegne av logen, og ønsket til lykke med Veteranjuvelen.

De to neste talerne på lista var fadderbarna Torunn Kjerkreit og Rannveig Skaufel som takket  for at de hadde fått kjennskap til Odd Fellow, og gjennom det muligheten til å fylle fritida med noe nytt. De trakk videre fram gode læremestre med mye kunnskap, som virkelig kom, og fremdeles kommer til nytte.

Deretter var det gruppe 1, og søster Brit Bjørkamo sin tur. Hun talte på vegne av gruppen til søster Klara som har den egenskapen at hun kan holde på med 1000 ting på en gang uten å stresse. Hun er kreativ med ord i tekster og sang, hun har vært gruppeleder i mange år, og er ønsket i mange nye. Som avslutning fikk søster Klara en rose fra hver av de andre søstrene i gruppen.

Søster Anne Margrete tilhører gruppe 4, og gruppeleder Grete H. Grubbmo gratulerte på vegne av gruppen. De setter stor pris på å ha Anne Margrete i gruppen, og sier at alt blir greit når hun er med, da trenger de aldri å bekymre seg for noe, og hun gjør alltid en innsats. Til slutt overrakte Grete H. Grubbmo blomster fra gruppen, og gratulerte med juvelen.  

Så var turen kommet til Veteranene, og det var søster Klara som startet med å si takk for 25 år i logen, og trakk fram at logens ledetråder Vennskap, Kjærlighet og Sannhet lett kan overføres til hverdagslivet. Logen gir en verdifull bagasje i ryggsekken. Det er alltid godt og komme i logen, uansett. Gruppe 1 er en fin gjeng som trives i lag, og har en god tone som kommer alle, også resten av logen til gode. Hun takket søster Anne Margrete for at hun er ei likandes og vettug dame, med omsorg for de fleste, og virkelig til å stole på, før hun takket for juvelen og stunda – denne kvelden ville hun ta med seg som et godt minne.

Søster Anne Margrete startet med å fortelle at hun før denne kvelden hadde tenkt at det i logen alltid er noen som planlegger, noen som har ordet, og at det derfor er bare å følge på. Hun ga uttrykk for at hun hadde hatt mange fine år i logen, og at hun ville fortsette så lenge som mulig. Hun setter stor pris på nye bekjentskaper, mange hun nok ikke ville møtt utenfor logen. Logen består av unge og gamle folk, og denne blandingen er det som gjør at opplevelsene i logen blir så bra.

Hun avsluttet med å takke for kveldens logemøte, musikken og sangen, alt hadde vært helt supert!

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no