logo

Søk

40 VeJu til Eks OM Knut L. Eriksen

Loge nr. 27 Kong Sverres brødre hyllet en trofast bror den 14. desember 2016, da Eks OM Knut Leonard Eriksen (83 år) ble tildelt juvelen for 40 års medlemskap i Odd Fellow Ordenen

40 års jubilanten Knut L. Eriksen ved tildelingen av 40 VeJu, 14. desember 2016

Bror Knut Eriksen har hatt mange verv i loge nr. 27 Kong Sverre og leir nr. 8 Vestfold.

Han har vært logens Eks OM 1997-1999 og  Storrepresentant 1999-2003. Han har vært leirens HP 2004-2005, Fung Eks HP 2005-2007 og Storrepresentant 2008-2012.

Bror Knut har vært flittig til å møte hele tiden, og har hatt verv helt fra passert 3.grad fram til nylig. Han er spesielt flink til å ta seg av nye brødre.

Fremdeles er han ved forholdsvis god helse, og brødrene håper dette vil vare i mange år.

Storembedsmenn som foretok tildelingen av 40 VeJu til jubilanten.
Foran fra venstre: Distrikts Stor Sire Bjørnar Andreassen, jubilanten Knut L. Eriksen, OM i 27 Kong Sverre Jan Steinar Lekva.
Bakerst f.v.: Storrepresentant i leir nr. 8 Vestfold Reidar Bjørkmark, Stor Kapellan Dag Virik, Storrepresentant i leir nr. 28 Oslofjord Geir Eggum, Storrepresentant i loge nr. 27 Kong Sverre Alf Robert Johansen.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no