logo

Søk

Odd Fellow-prisen Fredrikstad

Logene 26 Gry, 64 Else, 12 Kongssten, 45 Baune og 95 Isegran har en tradisjon for å dele ut en lokal Odd Fellow-pris i Fredrikstad.

Årets pris gikk til Nils Malcolm for hans innsats i prosjektet «Fotball Fritid». Han brenner for barneidrett og den leken som kan knyttes til dette. Prosjektet prøver å få til at barna skal føle en tilhørighet, og det er også et viktig bidrag til integrering lokalt. Malcolm synes det er viktig at barna ser hva som skjer i en idrettsklubb.

Nils Malcolm mottar sjekken på Kr 25.000,- i Odd Fellow huset i Fredrikstad.

Med prisen følger det en sjekk på Kr 25.000,-, og i statuttene forutsettes det at pengene i sin helhet skal benyttes i den videre aktiviteten som var grunnlaget for tildelingen. Årets prispenger skal gå til aktiviteter som prosjektet «Fotball Fritid» skal arrangere i sommerferien. Årets prisutdeling ble gjennomført tirsdag den 24/1-17, og ble positivt omtalt i lokalpressen.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no