logo

Søk

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 20 Märtha

Det var høytidsstemning i vår loge tirsdag den 13. desember 2016 da str. Kari Alstad ble tildelt 40 års Veteranjuvel

Fra venstre: Storrepr. Dorid Solrun Berg, DSS Randi Marie Muri, OM Ingrid Karin Hegvold.
Foran: 40 års Veteran str. Kari Alstad.

Mange egne søstre og gjester var til stede for å hedre Veteranen. DSS Randi Marie Muri foresto tildelingen og vår Storrepr. Dorid Berg var fung. Stor Marsjall. Det var en verdig og vakker seremoni i logesalen.    

Tildelingen skjedde på vårt julemøte og på Luciadagen. Etter at logen var lukket ble Luciaspillet framført i logesalen med besøk av brødre fra loge nr. 155 Munkholmen. Det hele ble avsluttet med at søstrene og brødrene sang «Deilig er jorden» og satte en ekstra høytid rundt 40 års-Veteranjuveltildelingen. 

På ettermøtet kom vi inn til et vakkert dekket julebord. Str. OM overrakte Veteranen en Märthalilje med 3 klokker som symbol på Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.  I sin tale la hun vekt på at veteranen har lagt ned et stort arbeid for logen og takket for alle de gangene hun har sagt ja på forespørsel om å ta på deg en oppgave. Det er et privlegium og en stor glede  å ha en så positiv søster som gir så mye til logen..

Veteranen selv fortalte at hun kom fra en logefamilie. Både hennes mormor og morfar var med i Odd Fellow Ordenen. Veteranen er logens medlem nr. 232 og hadde sin egen mor som fadder I tillegg til sin mor hadde hun flere tanter som var med i Rebekkalogen, så det var helt naturlig for henne å bli medlem. Hun ga uttrykk for at logen hadde beriket hennes liv. Hun har knyttet mange bånd til søstrene i dagliglivet.  Men hun vektla at det er det som skjer i logesalen som ligger hennes hjerte nærmest. Hun mintes mange hyggelige år og fine turer med logesøstre. Hun syntes også det var et snev av vemod å se tilbake på 40 år, da hun savnet mange søstre som var gått bort. Til slutt takket for den fine opplevelsen i logesalen og at så mange søstre ønsket å dele kvelden med henne.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no