logo

Søk

Nytt fra Storlogen februar 2017

Redningsselskapet Odd Fellow Ordenens Landssak 2016- 2019.

Storlogen håper på et stort engasjement i alle loger i gjennomføringen av denne landssaken. Et felles mål, men der den enkelte enhet må finne sin metode og form for å kunne samle minst kr 1000,- pr. medlem.

Skal vi få Odd Fellow navnet på skøyta må Ordenen bidra med minst 60% av kostnaden som utgjør vel kr 25 millioner. Vi har som mål å samle inn halvparten innen utgangen av 2017.
Minner om muligheten for skattefradrag på beløp over kr.500.-. Nærmere informasjon om landssaken på www.oddfellow.no

Prosedyre nominasjon og valg i loge og leir.
Prosedyrene er nå revidert og ligger tilgjengelig på www.oddfellow.no i OM/HP/HM manualene.

Venneaften. Revidert sirkulære og manual

Etter forslag fra Storlogens utvalg for Styrkelse og Ekspansjon har Stor Sire godkjent revidert sirkulære om venneaften, festloge, nyttårsloge og åpent hus. Oppdatert manual for venneaften er også godkjent. Denne ligger oppdatert på www.oddfellow.no.

NOFAs symposium på Gjøvik

Årets symposium er på Gjøvik 16.til18. juni 2017. Invitasjonen legges på nettet i nærmeste fremtid. Det er et innholdsrikt program som vi tror vil gi et godt utbytte for alle deltagere. Symposiet er åpent for alle medlemmer. Nærmere informasjon på www.oddfellow.no under Akademiet.

Reiseregning. Kjøregodtgjørelse

Skattedirektoratet har i 2017 satt skattefri sats til kr. 3,50 pr km uansett kjørelengde. For å unngå ekstra innrapportering har Storlogen bestemt at denne satsen skal brukes for km godtgjørelse i Odd Fellow Ordenen.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern