logo

Søk

Den Norske Storloges Hederstegn tildelt Eks OM Geir Bråten loge nr. 10 St. Hallvard

Ved leirslagningen den 7. februar 2017 hos leir nr. 12 Akershus, benyttet Stor Sire Morten Buan anledningen til å tildele fungerende Storrepresentant Geir Bråten Den Norske Storloges Hederstegn for hans ekstraordinære innsats for logen og Ordenen.

Kriteriene for slik tildeling er:
​a. Vedkommende må ha utført ekstraordinær innsats for Odd Fellow Ordenen,
​b. Utført ekstraordinær innsats innenfor feltene humanitær eller sosial virksomhet.
​c. Utvist omfattende og spesiell interesse og innsats knyttet til anskaffelse, fornyelse, vedlikehold og/eller drift av Ordensbygg.

Bakgrunn/omfang for tildelingen:
​Bror fungerende Storrepresentant Geir Bråten går nå inn i sitt 23 år hvor han reiser rundt til skoler og vurderer elevers besvarelser til UNP. Dette er et verv SR Geir Bråten ser som meget viktig for å profilere vår Orden opp mot dagens ungdom.
​Han følger også opp ungdommene etter endt USA tur med å engasjere dem til å komme å holde foredrag i logene om sin tur og møte med Ordenen.
SR Geir Bråten har også et stort engasjement for Sirius prosjektet på Radiumhospitalet, han engasjerer seg aktivt i enke nevnden etter avdøde brødre, hvor det legges stor vekt på sosialt samvær og turer.
​SR Geir Bråten har en stor omsorg overfor sine brødre i logen.

Vi gratulerer alle med den velfortjente tildeling!

Stor Sire Morten Buan gratulerer mottageren av Den Norske Storloges Hederstegn Eks OM Geir Bråten

Geir Bråten sammen med Stor Sire Morten Buan og fungerende Stormarsjall Rune Wennevold

Stor Sire Morten Buan overrekker sammen med HP Ole Bernt Wivesøll diplomet for innsatsen

Diplomet

Stor Sire Morten Buan gratulerer

​Geir Bråten takker for æresbevisningen

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no