logo

Søk

25 års Veteranjuvel i loge nr. 11 Veøy

Tirsdag 7. februar 2017 ble bror Gunvald Kristian Krüger-Johnsen tildelt 25 års Veteranjuvel under en høytidelig og verdig seremoni ledet av Storrepresentant Terje Tovan.

Stående F.V.: Storrepr. Terje Tovan og OM Johan Settem
Sittende: Veteranen br. Gunvald Kristian Krüger-Johnsen

På ettermøtet ble den nyslåtte Veteran æret med tale fra Overmester Johan Settem, talen priset br. Gunvald Kristian Krüger-Johnsen spesielt med arbeidet han har gjort med å holde kontakten med brødre som trenger besøk og etterlatte til avdøde brødre. Overmester Johan Settem leste også opp en hilsen og gratulasjon fra bror Ivar Gulseth, som har stor glede av bror Gunvald Kristian Krüger-Johnsen sitt engasjement for å holde seg oppdatert i logelivet.

Veterantalen til bror Gunvald Kristian Krüger-Johnsen inneholdt mange gode minner gjennom 25 års logeliv, som startet med sin innvielse 28. januar 1992 i Lønseth bygget og frem til barnebarn som minner han på Den Gyldne Leveregel.

Etter brodermåltidet som ut fra Veteranens ønske besto av nydelig klippfisk med godt tilbehør, ble takk for maten talen holdt av bror Oddvar Herje.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no