logo

Søk

40 års Veteranjuvel i loge nr. 13 Malm i Narvik

Onsdag 8. februar 2017 ble Eks OM Rolf Bjarne Normann tildelt 40 års Veteranjuvel under en høytidelig og verdig seremoni ledet av Distrikts Stor Sire Reidar Henningsen

Foran fra venstre: DSS Reidar Henningsen, veteran Rolf Bjarne Normann og Storrepr. Aage Frantzen
Bak fra venstre: Fung.EksOM Øystein Carolin og OM Johnny Mobakken.

På ettermøtet ble den nyslåtte Veteran æret med tale fra Overmester Johnny Mobakken, talen priset br. Rolf Bjarne Normann spesielt med arbeidet han har gjort med Sangkoret «Malmklang» gjennom mange år.

I tillegg kom sangkoret fra Rebekkaloge Malmfrid og sang to sanger til ære for jubilanten.

Veterantalen til EksOM Rolf Bjarne Normann inneholdt mange gode minner gjennom 40 års logeliv, som startet med sin innvielse 19. januar 1977 og fortsatte  med mange verv og besøksreiser til andre Loger med «Malmklang» .    

Etter brodermåltidet som ut fra Veteranens ønske besto av nydelig lammekjøtt med godt tilbehør, ble takk for maten talen holdt av bror Helge Jensen.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no