logo

Søk

Tildeling av UNP-pris i distrikt nr. 21 Oslo og Omegn

Onsdag 15. februar 2017 besøkte representanter for Odd Fellow Ordenen Edvard Munchs videregående skole for å tildele årets UNP-pris i dette distrikt.

Ved en høytidelig seremoni foretok Storrepresentant Geir Bråten og str. Inger Hasle overrekkelsen av årets UNP-pris i distrikt nr. 21 til eleven Thelma Slaato

Ved en høytidelig seremoni foretok Storrepresentant Geir Bråten og str. Inger Hasle overrekkelsen av årets UNP-pris i distrikt nr. 21 Oslo og Omegn til eleven Thelma Slaatto.

På delt anneplass kom elevene Iane Andersen Østli og Åsta Sparr.

I år var det Edvard Munchs videregående skole som ble utvalgt til å delta i konkurransen om den gjeve pris på en ukes opphold i New York og Washinton med besøk i FN og en uke i Canada.

UNPs hovedintensjon er å belyse FNs rolle i den globale verden. Odd Fellow Ordenen vil gi norsk ungdom en bred bakgrunn for FNs verdensomspennende, fredsbevarende og kumanotære virksomhet. Hvert sommer samles ca 300 - 400 ungdommer for å lære mer om FN, og hvert år reiser 12 ungdommer fra 12 distrikter i Norge.

Utvelgelsen skjedde etter at elevene hadde skrevet en stil og senere laget et multimedia-opplegg over temaet "Den gyldne Leveregel i vår tid" som grunnlag for en presentasjon av temaet innenfor en tidsramme på 10 - 15 min.

Konkurransen skjedde i nært samarbeid med rektor Stein Dillevig og lærerne Herdis Wiig og Anne Mette Ofstad.

Irene Tobiassen sørget for det kunstneriske innslaget under prisutdelingen

Storrepresentant Geir Bråten og str. Inger Hasle sto for den høytidelige overrekkelsen

Diplomet som ble overrakt prisvinneren

Storrepresentant Geir Bråten sammen med lærer Herdis Wiig

Storrepresentant Geir Bråten og str. Inger Hasle

​Herdis Wiig orienterer elevene

​Spente elever

2. premie vinnerne
Iane Andersen Østli og
Åsta Sparr

Prisvinneren Thelma Slaatto mottar diplomet som et synlig bevis på utmerkelsen

Rektor gratulerer

Prisvinnerne med lærere og representanter fra Odd Fellow Ordenen

​Praktiske detaljer må utveksles

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no