logo

Søk

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i loge nr. 15 Kongshaug

Mandag 6. februar var en stor dag for loge nr. 15 Kongshaug og vår Orden. Bror Haakon Ragnar Henriksen fikk tildelt 50 års Veteranjuvel 50 år på dagen etter at han ble innviet i vår Orden.

Tildelingen ble ledet av DSS Bjørn Andreassen med Storrepresentant Olav Lars Løvoll som fungerende Stor Marsjall. På de øvrige stolene var Storkapellan Dag Virik, Storrepresentantene Reidar Bjørkmark og Gunnar Johan Pedersen. I logesalen var det 51 brødre.

Etter en meget stilfull seremoni møttes brødrene i spisesalen til et pent dekket bord. Det ble servet karbonader med gulrot og poteter.

Bror Haakon ble av mange talere hyllet for sitt store engasjement for både loge og leir. Han har innehatt forskjellige verv i samfulle 17 år av sitt logeliv. I tillegg har han utført et meget stort informasjonsarbeid for brødre og patriarker som var under gradsarbeid.

Vi i loge nr. 15 er stolte av å ha han som bror i vår loge. Han står frem som meget godt eksempel med stort engasjement og fremmøte også nå når han snart fyller 87 år. Han takket i talen for det gode vennskap han har fått blant logens brødre opp gjennom årene.

Kvelden ble avsluttet med kaffe og bløtkake i salongen og med mange gode samtaler mellom brødrene.

Foran til venstre DSS Bjørnar Andreassen, Haakon Reidar Henriksen og OM Christian Holte-Nilssen til høyre.
Bak fra venstre. Olav L. Løvoll, Stor Kapellan Dag Virik, Storrepresentant Reidar Bjørkmark og Gunnar Johan Pedersen

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no