logo

Søk

For Rebekkaloge. nr 17 Unitas var tirsdag 28. februar en gledelig jubileumsdag

Vår søster Liv Abelsen ble hedret og overrakt 50-års Veteranjuvel for sitt trofaste medlemskap i vår Orden.

Bildet viser foran fra v DSS Unni Beate Bergsland, 50-års Veteran Liv Abelsen, OM Grete Olsen
Bak fra v Storrep Turid Halvorsrud, Ann-helen T.Pedersen, Jorunn Larsen, Synøve Torgalsbøen

Det var en høytidelig og vakker seremoni i logesalen som ble ledet av DSS Unni Beate Bergsland med sine Storrepresentanter.

41 egne søstre og 7 gjester var tilstede og overvar en vakker og verdig overrekkelsesseremoni.

Kveldens taffel var vakkert pyntet og menyen var reinsdyrstek med tilbehør, etter Veteranens ønske.

Jubileumskvelden ble preget av mange flotte taler som ble jubilanten til del, blant annet fra DSS Unni Beate Bergsland som påpekte at det er ikke mange som får oppleve å få 50-års Veteranjuvel, det er stort.
OM Grete Olsen takket for hennes aldri sviktende engasjement og gode råd ved logespillene og hennes store kunnskap vedrørende logens liv.
Jubilanten selv takket for den høytidelige overrekkelsen i logesalen, hvor hun nesten ble rørt til tårer og fortalte om sitt lange logeliv som hun benevnte «å tjene logen».
Livs logesøster Reidun Halvorsen, de har fulgt hverandre tett gjennom mer enn 40 år, takket for disse årene og så frem til mange nye.
OM Åsa Karlsson fra vår vennskapsloge nr 117 Mareld i Strømstad, tidligere Unitas søster, gratulerte og nevnte hvor gledelig det var å kunne få være med om denne høytidelige seremonien.
DSS Cecilia Wickstrøm Boman, også hun tidligere Unitas søster og fra loge nr 114 Mareld, gratulerte og nevnte blant annet at hun så på søster Liv Abelsen som en meget verdig Rebekkasøster. Hun takket også for kveldens nydelige søstermåltid.

Kvelden ble avsluttet med kaffe og marsipankake, for øvrig en gave fra jubilanten selv, som ble meget godt mottatt.

Det ble en minnerik aften for både jubilanten og de tilstedeværende søstre.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no