logo

Søk

50 års Veteranjuvel til Kåre Johan Moen i loge nr. 109 Nidaros

Torsdag 16. februar ble en merkedag av de sjeldne i loge nr. 109 Nidaros. Da ble Bror Kåre Johan Moen tildelt det synlige bevis på at han har vært en Odd Fellow i 50 år, den første i loge nr. Nidaros

Foran: Jubilanten flankert av Overmester Paul T. Hulsund og Deputert Stor Sire Geir Småvik.
Bak: Fungerende storembedsmenn Thor Lamøy, Gunnar Ødegaard, Bjørn Mjøsund og Arnfinn Eddy Jørgensen.

Logesalen var fylt til trengsel med brødre fra 10 forskjellige loger fra loge nr. 76 Stiklestad i nord til loge nr. 32 Viken i sør. Den høytidelige seremonien ble gjennomført med stil av Deputert Stor Sire Geir Småvik og hans fungerende Storembedsmenn.

Ved brodermåltidet som etter jubilantens ønske besto av lammeskank med godt tilbehør, var det naturlig nok mange taler. Dep. Stor Sire Geir Småvik hilste og overleverte blomster fra Storlogen med takk for veteranens verk.

Overmester Paul T. Hulsund gratulerte jubilanten på vegne av loge nr. 109 Nidaros. Han omtalte ukjente sider ved bror Kåre, bl.a. at han hadde vært idrettsmann, syklet Den store styrkeprøven Trondheim Oslo, drevet med svømming og skihopping, har tatt idrettsmerket 40 ganger. Bror Kåre har alltid påtatt seg de oppgaver han er spurt om å påta seg i logen. Overmester avsluttet med å overlevere miniatyrjuvelen og blomster fra brødrene i  loge nr. 109.

HP Torstein Hegvold hilste fra leir nr.6 Trøndelag og overleverte en flaske patriarkvin, trolig ikke 50 år!

Bror Arve Småvik bidro med å synge  "o sole mio". Overmester Karl Hamnes hilste fra loge nr. 42 Humanitas, hvor Kåre ble innviet i for 50 år siden og hvor han var medlem av de første 17 årene. Steffen Aune takket for det Kåre hadde betydd for ham som fadder, hilste ham fra OM og Storrep i loge nr. 32 Viken. Johan Fredrik Dahle, venn av Kåre i 72 år, som selv har 50-årsjuvel mintes oppveksten i Ila/Schøningsdalen og gratulerte jubilanten. Jubilanten selv takket for at han hadde fått den opplevelsen det var å motta juvelen i logesalen. - Han så tilbake på logevandringen, og mintes bror Arild Myhre, som var hans fadder. Han husker innvielsen sin og CM's første ord til ham. Gjennom jobben sin reiste Kåre strekningen Møre-Tromsø og besøkt en rekke loger. Det har gitt ham mange venner som han fortsatt har kontakt med. Til slutt takket jubilanten alle som hadde satt av denne kvelden for å gjøre kvelden minnerik for ham.

Arne Kobberrød takket for maten, og takket også på vegne av alle fadderbarna for det Kåre hadde gjort for dem. Etter brodermåltidet var det hyggelig samvær i salongene, og gamle minner ble oppfrisket.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no