logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 22 Thomas Wildey

22

Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre vel møtt
til høstens møter.


Eks OM Thomas Haug, OM Arvid Einebakken, UM Simen Levinsky,
Sekr. Inge Frid, CM Rolf Arild Ergo, Skm. Carl Henrik Bache

 


Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Arvid Einebakken
Overmester

 

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no