logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 22 Thomas Wildey

22

Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre vel møtt til vårens møter.Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Simen Levinsky
Overmester

 

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no