logo

Søk

Gaveoverrekkelse fra Førjulskonserten 2016

På Seniortreffets møte torsdag 30 mars, ble overskuddet fra Førjulskonserten 2016 i Distrikt 6 overrakt de to mottakerne: Foreningen Ups & Downs Sør-Trøndelag, og Trondheim Røde Kors innsats for enslige mindreårige flyktninger.

Fra v.  DSS Randi Muri, Eks OM Gunnar Halstadtrø og Sonia Ahmadi fra Røde Kors, Hildbjørg Fosse og Helen M. Skogstad fra Ups & Downs, og DSS Terje Selbo

Hver av gruppene ble tildelt Kr. 30 000.-

        Sonia Ahmadi, som mottok gaven på vegner av Røde Kors, holdt en orientering om arbeidet rettet mot enslige mindreårige flyktninger. Mellom annet ved å koble enslige mindreårige til norske vennefamilier.           

        Ups & Downs er på sin side en forening for barn med Downs syndrom og deres familier. Den har som formål å skape et faglig og sosialt nettverk med fokus på felles problemer og behov, arbeide for et samarbeid med ulike institusjoner, og bidra til en bedre forståelse av hvilke problemer disse barn har. Foreningen var på møtet representert ved Hildbjørg Fosse og Helen M. Skogstad.                                    

        Overrekkelsen ble foretatt av DSS Randi Muri og DSS Terje Selbo.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no