logo

Søk

Velkommen til loge nr. 6 St. Veronika

Vi er en aktiv loge med mange gode søstre fra alle samfunnslag og alder. Vi har stort oppmøte på våre logemøter og på våre "symøter", vi syr ikke så mye, men har hyggelig samvær og forbereder oss til vår årlige sosialaften hvor inntekten går til sosialt arbeid i vår kommune.

HØST 2017

 Overmester og embedskollegiet 
ønsker alle søstre et godt logeår.

Med søsterlig hilsen i
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Inger Anne Fladmark

OM

 


Loge nr. 6 St. Veronika
Stiftet den 26.05.1922
Neste møte:
27.08.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern