logo

Søk

Velkommen til
Rebekkaleir nr. 21 Morenen

Navnet Morenen har en geografisk bakgrunn. Etter istiden trakk breene seg tilbake og la igjen store voller, morener av stein, sand og jord. En av disse starter ved Jeløy i Moss,  går på vestsiden av Vannsjø gjennom Rygge og Råde og videre langs Visterflo som er Fredrikstads nordgrense. Denne morenen eller Raet , er da både et felles naturlig grunnlag  for logene i Moss og Fedrikstad, og for en stor del et geografisk skille mellom Østfolds to leirdistrikt. Symbolsk kan det trekkes en paralell mellom Odd Fellow-Ordenen og en morene i det at begge bevarer og holder verdier på plass.

 

Hovedmatriark og embedskollegiet
ønsker alle matriarker velkommen til en riktig god høst termin  2019 med gode møter som skaper samhold mellom matriarkene. 

          
                 
 
                                          Med matriarkalsk hilsen i
                                       Tro, Håp og Barmhjertighet

Cecilia Berg
HM  

 


Leir nr. 21 Morenen
Stiftet den 10.11.2001
Neste møte:
13.11.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern