logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 66 Gunnerus

GUNNERUS

Kjære brødre!

En varm takk rettes til alle brødre som har funnet tid og anledning til å besøke
vår loge i året som snart ebber ut. Det har varmet og gitt oss en god steming og oppmuntring.  Embetskollegiet i loge 66 Gunnerus vil ønske alle brødre, både egne og andre loges brødre, og deres familier en riktig

God jul og et Godt nytt år

 

Varmt velkommen til dere alle i 2019.

 

 

Med broderlig hilsen i

 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Egil Toftaker
OM

 

Logens møtedager er onsdager kl. 19:00

i uker med ulike ukenummer.
Alle møter starter i 0. grad.


Loge nr. 66 Gunnerus
Stiftet den 18.06.1960
Neste møte:
27.12.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern