logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 66 Gunnerus

GUNNERUS

Kjære brødre!

Velkommen til ett nytt og godt loge år 2018.

Takk til alle brødre som hadde anledning til å delta på vår flotte nyttårsloge sammen med loge 20 Märtha.

Vårt neste møte er Venneaften og vi oppfordrer alle brødre om å ta med seg venner og kjente som kan tenke seg å blir kjent med hva det betyr å være en Odd Fellow bror.

 

 

Med broderlig hilsen i

 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Egil Toftaker
OM

 

Logens møtedager er onsdager kl. 19:00

i uker med ulike ukenummer.
Alle møter starter i 0. grad.


Loge nr. 66 Gunnerus
Stiftet den 18.06.1960
Neste møte:
31.01.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no