logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 66 Gunnerus

GUNNERUS

Kjære brødre!

Atter en gang er en termin over og vi gleder oss over den sommertid som nå kommer. Vi vil takke alle brødre, både egne og gjestende, for et godt oppmøte i vår loge. Det har beriket oss alle i troen på Odd Fellows verdier.

Samtidig vil vi ønske alle brødrene og
deres familier en riktig god sommer.

Vi håper og tror at vi ser dere alle igjen

når høstens termin starter.

 

 

Med broderlig hilsen i

 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Egil Toftaker
OM

 

Logens møtedager er onsdager kl. 19:00

i uker med ulike ukenummer.
Alle møter starter i 0. grad.


Loge nr. 66 Gunnerus
Stiftet den 18.06.1960
Neste møte:
28.08.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern