logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 66 Gunnerus

GUNNERUS

Kjære brødre!

 

Vi håper at brødrene har hatt en minnerik og flott sommer sammen med familie og venner.

Nå når høsten snart banker på vår dør er det atter en gang riktig å tenke på og
glede seg til en ny logetermin. Vår oppstart er onsdag 28. august kl. 1900.

Denne gangen er det et spesielt møte, installasjon av nye embetsmenn.

Vi skal samtidig ta avskjed med vår OM de siste årene, Bror Egil Toftaker.
Bror Egil overlater embetet til Bror Bjørn Dahl
og vi setter stor pris på at så mange av egne brødre og
gjestende brødre møter opp denne kvelden.

Antrekk: GALLA

Varmt velkommen til alle!

 

Med broderlig hilsen i

 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Dag Erling Stakvik
Herold

 

Logens møtedager er onsdager kl. 19:00

i uker med ulike ukenummer.
Alle møter starter i 0. grad.


Loge nr. 66 Gunnerus
Stiftet den 18.06.1960
Neste møte:
28.08.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern