logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 66 Gunnerus

GUNNERUS

Kjære brødre

Bror Overmester og embedskollegiet vil
takke alle brødrene for en god og positiv høst og vår termin.
Samtidig så ønskes alle brødrene og deres familier en riktig god sommer.

 

 

Med broderlig hilsen i

 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Egil Toftaker
OM

 

Logens møtedager er onsdager kl. 19:00

i uker med ulike ukenummer.
Alle møter starter i 0. grad.


Loge nr. 66 Gunnerus
Stiftet den 18.06.1960
Neste møte:
30.08.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no