logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 66 Gunnerus

GUNNERUS

Kjære brødre!

Den blomstertid nå kommer

med lyst og glede stor

den kjære lyse sommer

da gress og grøde gror
 

Nå rører solens armer

ved alt som før var dødt

de blide stråler varmer

og alt på ny blir født

 

Velkommen til vårt nest møte kjære bror

 

 

 

Med broderlig hilsen i

 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Egil Toftaker
OM

 

Logens møtedager er onsdager kl. 19:00

i uker med ulike ukenummer.
Alle møter starter i 0. grad.


Loge nr. 66 Gunnerus
Stiftet den 18.06.1960
Neste møte:
08.05.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern