logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 66 Gunnerus

    -  66 Gunnerus -
- 66 Gunnerus -

Kjære brødre

Bror Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre hjertlig velkommen til en ny,
givende og positiv termin i 2017. 

 

 

Med broderlig hilsen i

 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Egil Toftaker
OM

 

Logens møtedager er onsdager kl. 19:00

i uker med ulike ukenummer.
Alle møter starter i 0. grad.


Loge nr. 66 Gunnerus
Stiftet den 18.06.1960
Neste møte:
10.05.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no