logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 66 Gunnerus

GUNNERUS

Kjære brødre!

Vårt neste møte er den 13. februar kl 18 (merk klokkeslett) er klubbaften m/følge

som arrangeres utenfor logelokalene, nemlig på restauranten Troll, adresse Fosenkaia.

Påmelding til fung. Undermester Bjørn Dahl, tlf 454 35 369, innen førstkommende søndag.


Vårt logemøte den 27 februar 2019 vil vi gjennomføre

 "Forfremmelse til den Edle Kjærlighets grad"

for en bror fra loge 111 Olav Tryggvason

 

 

 

Med broderlig hilsen i

 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Egil Toftaker
OM

 

Logens møtedager er onsdager kl. 19:00

i uker med ulike ukenummer.
Alle møter starter i 0. grad.


Loge nr. 66 Gunnerus
Stiftet den 18.06.1960
Neste møte:
27.02.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern