logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 38 Astrid

  Logeåret 2018

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstrene et godt logeår.
Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Hilde Johansen
OM

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern