logo

Søk

Nytt fra Storlogen september 2017

Redningsselskapet Odd Fellow Ordenens Landssak 2016 - 2019.
Nye embedsmenn, e-postadresser.
Forslag Storlogemøtet 2018.

Redningsselskapet Odd Fellow Ordenens Landssak 2016- 2019.

Det er i mange loger et stort engasjement i gjennomføringen av landssaken. Skal vi lykkes må den enkelte loge finne sin metode og form for å kunne samle minst kr 1000,- pr. medlem. Vi har som kjent et mål å samle inn 24 millioner og halvparten innen utgangen av 2017. Vi ber derfor logene overføre innsamlet og tilgjengelig beløp innen l.november.  Minner om muligheten for skattefradrag på beløp over kr 500. Der er fristen for innsendelse l. november. Nærmere informasjon om landssaken på oddfellow.no.

Nye embedsmenn , E- postadresser.

Ved embedsskiftet er det viktig at e-postadressene som den enkelte enhet disponerer blir videreført til etterfølgeren i embedet. Logene disponerer 7 stk e-postadresser, disse er: Storrepresentant, Eks OM,OM, UM,Sekr, Skm,CM. Leirene disponerer 5 stk e-postadresser, disse er: Storrepresentant, HP/HM, l. HM/Dep. HM,Sekr, Skm.
Lag et nytt passord og gi dette til etterfølgeren i embedet.
Passordet må være på minst 8 karakterer og inneholde minst ett tall og en stor bokstav. NB! Ikke bruk æ,ø eller å.

Forslag Storlogemøtet 2018

Vi minner om at begrunnede lovforslag til Storlogemøtet 2018 skal være Lovnevnden via Ordenskanselliet i hende senest l. november 2017. Forslag skal fremsettes på fastsatt blankett som finnes på oddfellow.no- OM/HP/HM fanen.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no