logo

Søk

Velkommen til Loge nr. 94 Mira

Org. nr. 992 654 449

              Høsten 2018

Søster OM og embedskollegiet

ønsker alle søstrene velkommen

til en ny og givende termin.


          Med søsterlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

           Anita Geirunn Koppang
                    OM


Loge nr. 94 Mira
Stiftet den 22.02.1992
Neste møte:
02.01.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern