logo

Søk

”Dette er en usedvanlig vakker logesal”

Denne beskrivelsen kom fra ingen ringere enn Stor Redaktør Kjell Henrik Henrichs i logesalen i Fredrikstad

Stor Redaktør Kjell Henrik Henrichs gav av sin store kunnskap i og om logesalen

Ledsaget av Spesialdebutert Stor Sire Randulf Meyer, Eks DSS Kari Ringstad og arkitekt Eks OM Tore Staver, arrangerte Storlogen for niende gang et dagsseminar om logesalen, dens symboler og innredning.

Det ble et interessant seminar, hvor en rekke detaljer og forklaringer var nye opplysninger for mange. Er det altseende øye et venstre eller et høyere øye? Kan de tre kjedledd gjentas flere ganger i logesalen eller kan de danne en kjetting? Kan charterbrevene til alle loger og leire henge i logesalen til en hver tid? Og hvem har tenkt på at en rødfarge ikke alltid er en rødfarge.

Forsamlingen på 80 personer, med søstre og brødre fra begge distriktene i Østfold, fikk presentert et bilde av et nytt alter i metall, glass og med en lysende globus i understellet.

I dag er det knapt et eneste alter i landet som er likt et annet, sa Henrichs.

Selv om logesalen i Fredrikstad fikk ros av Storredaktøren, var han lite imponert av alteret, som han sammenlignet med en margarinkasse(!). Også valget av den blå fargen på veggene fikk kritikk (av Staver). Det blir neppe noen nymaling, og innkjøp av nytt alter vil det nok bli diskusjon om. Prisen ble antydet til kr 45.000!

Arkitekt og Eks OM Tore Staver hadde interessante betraktninger og forklaringer på farger og innredning av logesalen.

Eks DSS Kari Ringstad var opptatt av at kun det charterbrevet som tilhører den loge som har møte henger synlig i logesalen. I tillegg foredro hun om Rebekkasøstrenes bruk av logesalen og de rituelle rom

Spesialdeputert Stor Sire Randulf Meyer er alltid en fornøyelse å høre. Denne gangen tok han for seg Odd Fellow brødrenes bruk av logesalen og de rituelle rom

(Tekst og foto: Arne Glomdal)

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern