logo

Søk

Nytt fra Storlogen desember 2017

Innkalling til Storlogemøtet 2018 - Nominasjon

Det innkalles til ordinært Storlogemøte i dagene 8. til og med 10. juni 2018. Møtet vil bli avholdt på Sundvolden hotell. I henhold til Lov for Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen I.O.O.F. § 4-2 skal hvert distriktsråd være representert ved DSS og to Storrepresentanter valgt av de respektive distriktsråd. Innen 1. februar 2018, må navnene på de valgte delegater og en varamann for disse sendes til odd.fellow@oddfellow.no.

Sakspapirer vil bli gjort tilgjengelig på nett på oddfellow.no 15. mars og sendt alle Storrepresentanter.

Innkallingen ligger vedlagt.

Nominasjonsnevndens innstilling til Storlogens valgte embedsmenn og valgte nevnder.

Innstillingen med utfyllende vita på de nominerte Storembedsmenn er beskrevet på nettet på www.oddfellow.no. Forslag fra andre enn nominasjonsnevden er beskrevet i Storlogeloven § 7-2. Forslagsrett og behandling iht. Storlogeloven §4-4, lov for loger §1-7 og lov for leire § 1-7. Forslag skal gå via Storrepresentanten som skal sørge for at forslaget blir behandlet i distriktsrådet før det oversendes Ordenskanselliet innen 1.mars på odd.fellow@oddfellow.no

Nominasjonsnevndens innstilling ligger vedlagt.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no