logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 101 Birgitta

Velkommen

 Logeåret 2018

Overmester og embedskollegiet

ønsker alle søstre velkommen til høstterminen.

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Karin Mæland Veland

Overmester

                   

 


Loge nr. 101 Birgitta
Stiftet den 21.10.1995
Neste møte:
12.12.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern