logo

Søk

Logesalseminar i Harstad

Lørdag 10. mars var det invitert til logesalseminar i Harsatd.

Mellom 80 og 90 søstre og brødre fra Distrikt nr. 9 møtte opp til et interessant og lærerikt seminar. Foredragsholdere var: Spesialdeputert Stor Sire Randulf Meyer, Stor Redaktør Kjell Hendrik Hendrichs, Eks DSS Kari Ringstad Og Eks OM og arkitekt Tore Staver.

Det har vært holdt flere slike seminar rundt om i landet og under møtet i Harstad ble det markert at nå var deltaker nr. 1000 til stede – søster Helga Svendsen fra loge nr. 124 Hinnøy som ble tildelt blomster.

Foruten at slike seminar gir Odd Fellows på alle nivåer god og nyttig informasjon, er seminarene med på å knytte nærmere kontakt mellom Storlogen og den enkelte søster og bror.

Det ble gitt meget positive tilbakemeldinger fra de fremmøtte om at seminaret var opplysende og givende.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern