logo

Søk

Trivselsundersøkelse for Odd Fellow Ordenen i Norge

Det er sendt ut en undersøkelse til samtlige medlemmer i Odd Fellow Ordenen i Norge som er registrert med email adresse.

Kjære søster/bror,

Vårt mål er at alle søstre og brødre trives og har et godt utbytte av sitt medlemskap i Odd Fellow Ordenen. Vi må alltid søke å bli bedre slik at logen er et godt sted å være.

I Storlogens langtidsplan er styrkelse og ekspansjon det viktigste satsingsområdet og vi ønsker nå din tilbakemelding på din oppfatning av logen, hva du synes er bra og hva som kan bli bedre. Denne informasjonen er viktig for Odd Felllow Ordenens fremtidige utvikling og vil være med på å sikre at de endringer og tiltak vi iverksetter, er til medlemmenes og logens beste.

Vi har derfor henvendt oss til alle medlemmer som er registrert med mailadresse og vi bedt om din hjelp til dette viktige arbeidet ved å besvare den utsendte undersøkelsen.

Vi har fått tilbakelmelding om at flere som har mottatt denne har fått den levert i spam- eller søppelepost folderen, så hvis du ikke har mottatt den opprinnelige invitasjonen som ble sendt fredag 4 mai eller påminnelsen som kom fredag 11 mai kl 12, så sjekk i spam- eller søppelepost folderen. Avsender er "Odd Fellow Ordenen" <feedback@questback.com> og emne for emailen er "Trivselsundersøkelse for Odd Fellow Ordenen i Norge"

Vi har så langt mottatt over 6.100 svar, vi håper at så mange som mulig svarer på undersøkelsen.

Alle svarene samles inn anonymt og det er ikke mulig å spore tilbake hvem som har svart eller ikke, dette holder systemet orden på. Det er lagt inn alder og lengde på medlemskap på for alle inviterte, det er gruppering av både alder og lengde på meldlemskap, ikke den spesifike alder og lengde.

Det er ikke åpnet for å kunne legge inn egne kommentarer da det vil være umulig å håndtere og trekke noen linjer utfra mange fritekst tilbakemeldinger.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire

Toppbilde

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern