logo

Søk

Tildeling av forskningsmidler i Oslo tirsdag 12. juni 2018

Ved en høytidelig anledning i Odd Fellow Ordenens lokaler i Stortingsgaten 28 tirsdag 12. juni kl. 12:00 ble det utdelt kr. 650.00,- i forskningsmidler til i alt 11 kandidater

Stor Sire Morten Buan ønsket velkommen de fremmøtte prismottakere og orienterte litt om Ordenen og hva den står for.

Deretter ble det en enkel servering hvor prismottakerne fikk anledning til å orientere litt om de prosjekter midlene skal benyttes til.

Følgende medisinsk vitenskapelige stipendiater mottok kr. 50.000,- hver:
Børre Fevang
Rune Jakobsen
Lise Román Moltzau
Thomas Möller
Christopher Sivert Nielsen
Lars Nilsson
Gunn Marit Traaen
Thor Ueland

Følgende MS stipendiater mottok kr. 100.000,- hver:
Anna Eriksson
Einar August Høgestøl

Elisabeth G. Celius mottok kr. 50.000,-

Stipendmottakerne:

Einar August Høgestøl

Anna Eriksson

Elisabeth C. Celius

Lars Nilsson

Thomas Möller

Rune Jakobsen

Børre Fevang


Fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Einar August Høgestøl, Elisabeth C. Celius, Rune Jakobsen, Anna Eriksson, Thomas Møller, Børre Fevang, Magnhild Eide Macpherson, Lars Nilsson og Stor Sekretær Steinar Jansen

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern