logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 103 Konvall

.

Overmester og embedskollegiet håper alle har hatt en fin sommer.

Vi beklager alle endringer i møter i høst.

Pga store vannskader på vårt logehus er vi heldige og får en Terminstart sammen med 

Loge 24 Baugeid Dagsdatter den 3. september i Sverresgate.

Den 11. Oktober håper vi å være på plass i eget logehus på Rønholt, og til tildeling av 3 stk. 

25 års Veteranjuveler.

           

Med søsterlig hilsen i
  Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Turid Lunden

OM


Loge nr. 103 Konvall
Stiftet den 26.10.1996
Neste møte:
13.12.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern