Velkommen til Loge nr 61 MILKA sine hjemmesider

Vår loge har møte hver 2. og 4. tirsdag i måneden, med unntak av juni, juli og august.

VIKTIG MELDING!

Med bakgrunn i den foreliggende smittesituasjonen har Stor Sire i samråd med Storlogens valgte embedsmenn, besluttet at vi inntil videre utsetter åpning for vanlig møtevirksomhet.

I embetsmøte 08.10.2020 ble det besluttet å legge møteplan for våren 2021

OM og Embetskolleget ønsker alle søstrene en god høst.