Kjære Kesiasøstre!

Vel møtt til høstterminen, endelig kan vår logevirksomhet starte opp igjen, det skal bli godt å se hverandre igjen. 

Nedenfor finner dere aktuell lenke til informasjon fra Storlogen.

                      Nytt fra Storlogen september/oktober 2021

Og kjære søstre,  "Møt så ofte dere kan". Vi trenger dere alle.

Med søsterlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Sigrun Fossås Skjerlie

OM