logo

Søk

Velkommen til
Loge nr.121 Yggdrasil

Høsten 2019

Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen til høstens møter!

Embedskollegiets arbeider for å skape et godt samhold og vennskap i Logen.
Dette får vi til med å gjennomføre møtene på en best mulig måte og gjøre dem innholdsrike.
Alle brødre kan selv bidra med å delta aktivt!

 

Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Frank Mathisen
OM

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern