HERUNDER SAMLES TIDLIGERE EMDEDSKOLLEGIER I BILDER OG NAVN, SOM FØLGER:

Loge 21 Fraternitas - Embedskollegiet for perioden 2015 - 2017

Øverst fra Venstre: CM Einar Rognaldsen, Skm. Geir Amundsen, Sekr.. Jan H. Næss, UM Arne Simonsen

Nede fra venstre: EksOM. Reidar Smøraas, OM. Øivind Henne Storrep.Steinar Nilsen

 

Loge 21 Fraternitas - Embedskollegiet for perioden 2013 - 2015

 Bak fra v.. UM Øivind Henne, Sekr. Egil.J Berge Skm. Svein Kollen, Kass. Arne Simonsen CM Bjørn Samdal

Foran fra v.:  Storrep. Steinar Nilsen OM. Sturle Tvedt EksOM Reidar Smøraas 

 

Loge 21 Fraternitas - Embedskollegiet for perioden 2011 - 2013

 Bak fra v.. UM Ove Gjelsvik, Sekr. Sturle Tvedt, Skm. Erik Johan Rognø, Kass. Thorstein Haukeland

Foran fra v.:  EksOM Johan Henrik Paasche, OM Reidar Smøraas, Storrepr. Harald Strand

 

Loge 21 Fraternitas - Embedskollegiet for perioden 2009 - 2011

 

Bak fra v.: UM Reidar Smøraas, Kass. Ove Bolstad, Skm. Erik Rognø, Sekr. Sturle Tvedt

Foran fra v.:  EksOM Einar Rognaldsen, OM Johan H. Paasche, Storrepr. Harald Strand.

 

Loge 21 Fraternitas - Embedskollegiet for perioden 2007 - 2009

Bak fra v.: Kass. Reidar Smøraas, UM Johan Henrik Paasche, Skm. Dag Erik Dahlslett, Sekr. Egil Johan Berge

Foran fra v.:  EksOM Conrad G. Clausen, OM Einar Rognaldsen, Storrepr.Harald Strand

 

Loge 21 Fraternitas Embedskollegiet 2001-2003

Bak fra V/ CM Einar Rognaldsen, Sekr. Gunnar Hopland, Skm. Hans Erik Nilsen, Kass. Aksel Færestrand

Foran fra v/ UM Steinar N. Nilsen, OM Alfred J. Johnsen, EksOM Thorstein Eriksen.

 

Loge 21 Fraternitas-Embedkollegiet 1997-1999

Bak fra V/ Skm. Magnus Buene, Sekr. Thorstein Eriksen, Storrepr. Rolf Eriksen, Kass. Steinar N.Nilsen, CM Thor Solberg

Foran fra V/ UM John Øxenbjerg, OM Harald H. Strand, EksOM Odd D. Haugstad

 

Loge 21 Fraternitas- Embedskollegiet i Perioden 1995-1997

 

Bak Fra V/ Skm. Johan H.Paasche,  Storrepr.Rolf Eriksen Kass. Magnus Buene, CM Thor Solberg.

Foran fra V/ UM Tore Engelsen, OM Harald H. Strand, EksOM Odd D. Haugstad

 

Loge 21 Fraternitas- Embedskollegiet i Perioden 1993-1995

Bak Fra V/ Kass. Johan H. Paasche, Sekr. Conrad G. Clausen,  Skm. Thorstein Eriksen, CM John Øxenbjerg

Foran fra V/ UM Harald H. Strand, OM Odd D. Haugstad, Storrepr. Ove K. Rasmussen

 

Loge 21 Fraternitas- Embedskollegiet i Perioden 1991-1993

Bak fra V/ Kass. Thorstein Eriksen, Sekr. Harald H. Strand, Skm. Torbjørn Pedersen

Foran fra V/ EksOM Arne Landsvik, OM Christian Danmo, UM Odd D. Haugstad

Loge 21 Fraternitas- Embedskollegiet i Perioden 1989-1991

Bak FraV. Kass. Tore Engelsen Sekr.Odd Haugstad CM. Harald Strand

Foran Fra V. Storrep. John Jacobsen, OM. Arne Ladsvik, EksOM Rolf Eriksen

Loge 21 Fraternitas- Embedskollegiet i Perioden 1987-1989

Bak fra V/ Kass.Tore Engelsen, Sekr. Arne Landsvik

Foran fra V/ Storrerp. John. J. Jacobsen, OM Rolf Eriksen, EksOM Ove K. Rasmussen

 

Loge 21 Fraternitas- Embedskollegiet i Perioden 1985-1987

Bak fra V/ Kass. Odd Palmstrøm, Storrepr.Per Pedersen, Sekr. Arne Landsvik

Foran fra V/ UM Rolf Eriksen, OM Ove K. Rasmussen, EksOM Konrad Strand

 

Loge 21 Fraternitas- Embedskollegiet i Perioden 1983-1985

Bak fra V/ Kass. Arne Landsvik, Storrepr. Per Pedersen, Sekr. Rolf Eriksen

Foran fra V/ UM Ove K. Rasmussen, OM Konrad Strand, EksOM John  J. Jacobsen

Embedskollegiet ved 25års jubileet