Historie
I begynnelsen på 1990 -tallet kom 4 brødre sammen og foreslo at de skulle forsøke å få i stand noe de kunne kalle seniortreff. Disse brødre var: Terje Noddeland fra loge 61 Terje Vigen og Sigurd Lundberg, Olav Magnus Myhre og Thorgrim Sataslaatten fra loge 107 Torungen.
Seniortreffet skulle først og fremst være en hyggestund for pensjonistene i Odd Fellow logene i Aust-Agder.
Den tredje torsdagen i måneden ble valgt som møtedag.  Tidspunktet på dagen ble satt til kl.12.00. Sigurd Lundberg ble kasserer og sekretær. Det skrives referat fra hvert møte. Disse blir gjengitt i Terjenytt. Etterhvert er det hovedkoordinator og/eller redaktør av Terjenytt som skriver referatene                                        

Opp gjennom tidene har det så vært arrangert treff minst 6 ganger i året i månedene januar, februar, mars, september, oktober og november. Samlingene har alternert mellom Arendal, Grimstad, Lillesand, Risør og Tvedstrand. Av og til har det vært rene møter på logehusene med et tema, og et enkelt måltid med kaffe og rundstykker. Oftest har møtene på logehusene vært kombinert med besøk på bedrifter, museer, kultursteder, etc.  Der har også vært flere turer. Veldig populære har turene til en eller annen musical eller teaterstykke i Oslo vært. Dette har gjerne vært kombinert med besøk i Stortingsgata 28. Kjempe populære har også cruisa til Kiel og København vært. Alle turer har gjerne samlet full buss, rundt 50 deltagere. Ellers har deltagerantallet vært mellom 15 - 110 stk.

Hver loge har hatt sin kontakt person som har vært ansvarlig for informasjonen vedr. treffene i sin loge. Informasjon blir også gitt i Terjenytt.  I tillegg har koordinatorene et medansvar for å finne steder å besøke og komme med forslag til utflukter – og arrangementer. 
Dessuten tar de i mot påmeldingen til hvert treff fra egne medlemmer.

Ektefellene har vært invitert med og etterhvert er også Rebekkasøstrene blitt invitert.

Fra og med 1. januar 2010 har de 4 Rebekkalogene sagt ja til å delta på full linjene med brødrelogene. Dermed har disse også utnevnt en koordinator.

Fra høsten 2012 er møtedagen den fjerde torsdagen i måneden, da loge 104 Måken har møtedager 1. og 3. torsdagen i måneden