Rebekkaloge nr. 125 Louise

Den spede begynnelse

Rebekkalogene i Bodø har i mange år hatt søstre fra Indre Salten fordelt på Loge nr. 40 Providentia, Loge nr. 72 Konkylie og Loge nr. 109 Sildre i distrikt 13 Salten.

I januar 2005 ble søstre i Indre Salten fra Distriktsråd nr. 13 forespurt av DSS Ann Evy Aurdal om de ville satse på en Rebekkaloge på Fauske. Dette hadde de fleste Rebekka søstrene i området lyst til. Alternativet var jo å pendle til Bodø for å delta på logemøtene. Selv om nordlendinger ikke er redd for avstander, var dette selvfølgelig en slitasje i det lange løp, og det kunne lett bli en unnskylding for ikke å møte. 25 januar 2005 ble det sendt ut brev til alle søstrene i Indre Salten om de ønsket å være med på å danne en forening. De skulle møte 22.februar til informasjon. Det startet med tretten. Selv om dette skal være et uheldig tall, tok disse tretten fatt på arbeidet med entusiasme og friske krefter. I starten ble møtene holdt i privathjemmene hos søstrene. På den tid fantes det ikke Ordenshus hvor foreningen kunne holde til.

Møtene ble holdt en gang i måneden, og formålet var klart. Det måtte skaffes penger for å anskaffe alt som trengtes av regalier og annet nødvendig utstyr. Det var langt mer enn noen kunne forestille seg. Det ble loddsalg, loddsalg, loddsalg, noe som gikk forbausende bra.

 Odd Fellow loge nr. 144 Marmor hadde fått seg hus. I et slikt Ordenshus er det masse ting som skal gjøres. Rebekkasøstrene var ofte med på dugnad. Det ble sparklet, pusset og malt, sydd gardiner og ufattelig mye mer. Dugnadene ble mer og mer effektive. Dugnaden skapte også stor trivsel og samhold. Alle brødrene i Loge nr. 144 Marmor opplevde at vi sto sammen om å få huset ferdig. I april 2006 ble det sendt søknad om formelt å få stifte en Rebekkaforening. I møtet 30. mai samme år ble det lest opp brev fra Stor Sire Harald Thoen om at Fauske Rebekkaforening var godkjent. Stiftelsesmøtet foregikk på Odd Fellow huset i Bodø 28. november 2006 og den høytidelige seremonien ble ledet av Dep SS Ann Evy Aurdal. Foreningen fikk følgende styre: Formann Siw-Karin Fagerheim, Nestformann Karin Bjørlo, Sekretær Annie Nystad, Kasserer Laila Nordhaug, Arkivar Irene Wirkola Leier

Logens navn

Vi hadde mange forslag til navn og til slutt ble forslaget fra vår kommende storrepresentant Vivi Støver valgt, og navnet Louise godkjent. Det er en bestemt Louise navnet sikter til.

Den Hellige Louise de Marillac (1591-1660)

Hennes liv er i korte trekk slik:

Louise ble født 12. august 1591 og døde 15. mars 1660, datter av Louis de Marillac og for oss en ukjent mor. Hun hadde vanskelige barne- og ungdomsår og ble gift med Antoine Le Gras i februar 1613.  Hun ble svært tidlig enke, noe som førte til store problemer for henne, både fysisk og psykisk. Hennes psykiske helse ble bedre etter at hun ble leder for de barmhjertige kvinner som ville hjelp de fattige og syke. Hennes veileder var den hellige Vincent de Paul, en av da tiden store humanister. Den nære kontakten med menneskelige lidelser fikk henne til å tenke på hvordan dette kunne lettes, så hun begynt å utdanne kvinner i ambulerende sykepleie. På den måten vokste hun selv inn i kallet til en barmhjertig datter. Hun arbeidet med å trene aspiranter og grunnlegge ordenshus for selskapet Barmhjertighetens døtre av St. Vincent de Paul. Før sin død formante hun søstrene til å tjene de fattige og ”vise dem samme ære som de viste til Kristus selv”. Hun ble kåret til skytshelgen for kristne sosialarbeidere av pave Johannes XXIII i 1960. Henne helgensdag er dødsdagen, 15. mars. Hennes jordiske rester befinner seg i Barmhjertighetens døtres kloster i Rue du Bac i Paris. Hun var fysisk liten, bare 150 cm, men hennes storhet ses i dag i hennes utallige søstre, på alle kontinenter. Vi synes vi har valgt et navn å leve opp til, spesielt når vi tenker på våre budord.

Innspurten

Fra nå av var det én ting å gjøre, og det var å få Rebekkaloge på Fauske. Alle nevnene var i full gang med arbeidet. Foreningen arrangerte samling på logehuset 17. mai, sydde drakter til gradspillene osv. Alle søstrene var engasjert på ett eller annet vis. Moderlogen nr. 40 Providentia i Bodø holdt sitt sommermøte på Fauske i 2007, og søstrene derfra var sjenerøse og ga overskuddet av loddsalget til Fauskeforeningen, noe det ble satt umåtelig stor pris på.

Å få være med å etablere en Rebekkaloge er et slit, men også et privilegium. De heldige som har fått være med på et slikt maratonløp, vil aldri glemme det, spesielt de gode opplevelsene.  

Instituering av Loge nr. 125 Louise

Rebekka Loge nr. 125 Louise ble instituert 8. mars 2008 på Odd Fellow huset, Fauske. Følgende embedsmenn foretok den høytidelige handlingen

Stor Sire Harald Thoen

Deputert Stor Sire Ann Evy Aurdal

DSS Gunvor Moe Winther

Stor Skattmester Svanhild Ljosland

Stor Kapellan Selle Marie Horntvedt

Stor Marsjall Erna Steffensen

Storrepresentant Bente J. Høknes

Storrepresentant Lillian Holstad

 

Charterbrevet ble overlevert til Chartermedlemmene:

Annie Nystad, Dagmar Rolandsen, Eva Kristensen, Gerd Langseth, Laila Hjemaas

Deputert Stor Sire Ann Evy Aurdal installerte de valgte embedsmenn

Stor Representant Vivi Støver, Eks OM Eva Kristensen, 
OM Siw-Karin Fagerheim, UM Bjørg Helskog Hjemås, 
Sekretær Annie Nystad, Skattmester Gerd Langseth, 
Kasserer Gerd Laila Nordhaug

OM Siw-Karin Fagerheim overtok deretter og installerte sine utnevnte embedsmenn.

Installasjonen i logen ble en vakker og stemningsfull seremoni. Alle som var til stede vil huske den med glede.

Turen gikk så til Fauske Hotell og festmiddag med taler og gaveoverrekkelser. En fin avslutning på en minnerik dag hvor 38 søstre endelig hadde fått en egen Rebekkaloge på Fauske.

 

Festsang til Louise
 (Mel.: Jeg er havren…)

Vær velkommen alle søstre her
Vær velkommen i fra fjern og nær
Denne dagen er helt spesiell
Vår historie får du nå i kveld

Rebekka er vår alles moder god
Bodø-søstre til oss foreslo:
Dann forening, dere mange er
13 stykker startet jobb så svær

Dette var i totusenogfem
Råd og hjelp fra Bodø førte frem
I nullseks forening stiftet ble
Rebekka, Fauske, vi var stolt av det

Husets eier Televerket var
I nullseks Odd Fellow overtar
Søstre hjalp med sparkling, malte flott
Møter holdt vi nå i felles ”slott”

Logesøstres grunnlag er solid
Og vil aldri blant oss skape splid
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet spredd
Felles eie, felles bindeledd

   Kanskje kan vårt antrekk virke trist
   Men den sorte fargen er bevisst
   Utenpå skal alle være lik
   Godt humør gjør søstre fargerik

   Ut fra Providentia vi sprang
   Jobb for eget navn ble satt i gang
   Louise er vi meget stolte av
   Fransk var nonnen som oss navnet gav

   Felleskap og samhold viktig er
   Omsorg for hverandre, være nær
   Finne ro fra travelt hverdagslit
   Kjære søstre, vær velkommen hit 

   Tekst: Str. Kari Hjemgaard