Torsdag 21.oktober 2021

Den 21.oktober 2021 var det utdeling av 25.års veteranjuvel til søster Turid Lillevik. Det var en nydelig og verdig sermoni og markering, som ble avsluttet med et vellykket taffel. Gratulerer så mye til vår nye veteran.
Her sammen med fungerende storrepresentant Sidsel Sørdahl og OM Sissel Alver 

Torsdag 28. november 2019

hadde vi tildeling av 25 års veteranjuvel til 3 av våre søstre. Det var en høytidelig og verdig sermoni.
Gratulerer til våre nye veteraner Karin Pettersen, Brynhild Karlsen og Gerd Langseth. Her sammen med OM Jorun Annie Bringsli, storepresentant Ulla-Britt Karlsen og Sidsel Sørdahl

Torsdag 13.desember 2018

ble vår søster Bjørg Helskog Hjemås tildelt 25-års veteranjuvel

 Bak fra venstre: Storrepr. Sidsel Sørdahl, OM Ilvi Buch og nn Forran: Veteran Bjørg Helskog Hjemås

Det ble en meget høytidelig seremoni, logens egne søstre og mange gjester  kom for å hedre vår søster og gjorde denne logekvelden svært verdig og minnerik. Str. Bjørg kom til vår loge i 2008. Før den tid var hun en av våre medsøstre i logene Birgitta og i Ruth, hvor hun startet sin logevandring i 1993.  Sermonien i logesalen ble som en kavalkade, hvor over 25 års logearbeid med vennskap, kjærlighet og sannhet ble hedret på ærbødig vis. Logelivet startet i Loge Ruth i Haugesund 7.desember 1993, hvor hun også fikk alle gradene. I 2008 kom søster Bjørg til vår nyopprettede loge og ble Loge Louises første UM. I alle år har hun vært en aktiv og engasjert Rebekkasøster, og har fremmet logens gode arbeid i sine handlinger. Noe som har medført mange ulike verv og embeder i både Loge og Leir. For våre nye søstre er hun en trygg klippe, som med omsorg og varme inkluderer andre i logens viktige arbeid. Logens budord og verdier har alltid blitt fremmet på en god måte, og hun har trofast tjent logen i over 25 år.

Str. Bjørg ble hedret med sang, taler og blomster under festmiddagen.Det ble en verdig markering for logens anerkjennelse og takknemlighet av trofast tjeneste, og da søstrene dro hjem, var alle en varm opplevelse rikere.

 

Torsdag 17. november 2016
ble vår søster
Lillian Moen tildelt 25-års Veteranjuvel.

Fra venstre: OM Ulla-Britt Karlsen, Fadder Annie Nystad,
Veteran Lillian Moen og Storrepr. Sidsel Sørdahl

Storrepresentant Sidsel Sørdahl ledet den høytidelig og vakre seremonien og tildelte Veteranjuvelen til søster Lillian Moen for 25 års medlemskap i Ordenen.

Eks Storrepresentant Siw-Karin Fagerheim fungerte som Stor Marsjall og ledet veteranen trygt gjennom vandringen i logesalen. Tilstede var det 51 søstre og en gjest fra den tyske Rebekka Loge Einigkeit i Stuttgart.

Str.Lillian Moen ble innviet i Loge nr. 40 Providentia 23.10.1991 og gikk over til Loge nr. 125 Louise da den ble innviet 8.3.2008.

Etter tildelingen gikk søstrene inn til et vakkert pyntet festbord, der det ble servert Lammefrikassé og grønnsaker etter veteranens ønske. Hun ble hedret med en fin tale av OM Ulla-Britt Karlsen, som takket henne for hennes innsats i Ordenen gjennom 25 år, og for arbeidet i sin egen loge. Hun  overrakte deretter blomster til veteranen. Str. Annie Nystad, som er veteranens fadder, holdt en fin tale for sitt fadderbarn og takket henne for hennes trofasthet mot ordenen.

Veteranen takket for juvelen og for den fine seremonien i logesalen. I talen takket hun for alle år i en egen, selvskrevet sang som ble sunget av alle søstrene.

Veteransangen ble deretter sunget og søstrene flyttet seg over til salongen hvor det ble servert kaffe og iskake. Det ble en svært minnerik kveld for vår nye veteran og for alle søstrene i logen.


Melodi: Teddybjørnens vise...
Nå ber jeg alle søstre synge med på en liten sang
For møtene i logen gir meg glede hver en gang
Jeg ser meg litt tilbake helt til start i Bodø by
Fra Fauske kjørte fire damer, spente og litt kry
I bilen alltid sosialt, i logen varmen klar
”Nei kommer dokker nå” de sa, når været ille var
Den første tiden usikker på hva jeg hadde gjort
Men tvilen ble til visshet om et samhold godt og stort.
 

Foreningen på Fauske ble så startet smått om senn
Min innvielse et høydepunkt, i Bodø nittien
I totusenogåtte ble Louise vårt logenavn
Innvielse en storslått fest, og søstre vel i havn
Vår vei er ikke alltid strak, men en må huske på
At vennskap, Kjærlighet og Sannhet er vår styrke nå
Vår loge vokser jevnt og trutt, et mangfold fargerikt
Fornuftig er vårt antrekk, skal for alle være likt.
 

For meg har det vært positivt at unge ser vår ro
Får tildelt sine oppgaver, respekten alltid god
Jeg tilstår gjerne her i  ikveld, det føles riktig bra
At etter år med tillitsverv, jeg nå er ”menig” glad
Å sitte rolig i vår sal, alt stress det legges bak
Å se at nye medlemmer med glede tar et tak
God læring, nye venner, femogtyve rike år
Et fellesskap så meningsfullt, på grunn så trygg vi står.

                                                    Tekst: Lillian Moen

 


Torsdag 12. november 2015
ble vår søster Eks OM Eva Kristensen tildelt 25-års Veteranjuvel.

Fra venstre: OM Ulla-Bri​tt Karlsen, veteran Eks OM Eva Kristensen
og Storrepr. Sidsel Sørdahl.

Storrepresentant Sidsel Sørdahl ledet den høytidelig og vakre seremonien og tildelte Veteranjuvelen til Eks OM Eva Kristensen for 25 års medlemskap i Ordenen.
Eks Storrepresentant Siw-Karin Fagerheim fungerte som Stor Marsjall og ledet veteranen trygt gjennom vandringen i logesalen.

DSS Anne-Harriet Kvalheim, 49 søstre fra egen loge og 4 gjester fra logene i Bodø var samlet inne i logesalen for å ta del i den høytidelige seremonien.
Eks OM Eva Kristensen var en av fem Chartermedlemmer som var med og stiftet logen i 2008 og hun var også logens første Eks OM.

Etter tildelingen gikk søstrene inn til et nydelig dekket festbord, der det ble servert ovnsbakt grillet laks, med godt tilbehør. Veteranen ble hedret med en fin tale av OM Ulla-Britt Karlsen. Hun takket henne for hennes innsats i Ordenen gjennom 25 år, og for arbeidet i egen loge. Hun takket henne spesielt for at hun sa seg villig til å være med å stifte loge på Fauske, og overrakte blomster. Str. Laila Kristiansen fra Loge nr. 109 Sildre leste opp en varm og minnerik hilsen fra veteranens fadder str. Torild Eriksen.
Jubilanten takket for juvelen og for den fine seremonien i logesalen. Hun takket også for samværet med søstrene og for de rike årene hun har hatt som medlem av Odd Fellow Ordenen. Først i loge nr. 72 Konkylie og siden i Loge nr. 125 Louise. Deretter ble veteransangen sunget og søstrene flyttet seg over til salongen hvor det ble servert kaffe og kransekake. Det ble en svært minnerik kveld for vår nye veteran og for alle søstrene i logen.

 

 

 

Den 28. oktober 2010

ble den første 25 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr.125 Louise tildelt str. Annie Nystad

Fra venstre: Eks Dep. Stor Sire Ann Evy Aurdal, veteran Annie Nystad
og OM Bjørg Helskog Hjemås,.

Hun er en av logens chartermedlemmer, og ble innviet i vår moderloge nr. 40 Providentia.

Det var Str. Eks Dep. Stor Sire Ann Evy Aurdal som fikk den store glede å tildele juvelen, fordi det var hennes mor som var str. Annies fadder da hun ble innviet i Odd Fellow Ordenen for 25 år siden.

Det ble en meget høytidelig seremoni, logens egne søstre og mange gjester fra logene i Bodø kom og ville hedre vår søster og gjorde denne logekvelden svært verdig og fin.

Str. Annie ble hedret med sang, taler og blomster under festmiddagen, som besto av fylt svinekam, med mye godt tilbehør, og til dessert var det kaffe og smakfulle kaker bakt av logens søstre.

Det ble en minnerik logekveld og da søstrene dro hjem, var alle en fin opplevelse rikere.