Embedsmenn 2019-2021

Storrepr. Per Jan Andreassen

OM - Kenneth Fredriksen

UM – Lyder Asbjørn Amundsen

Sekr – Søren Kristian Tallaksen

Skm – Kjetil Sanden

CM – Knud Magnus Lohne

Kap – Reidar Egil Ellenes