Valgte nevnder 2019-2021 

Nevnd for legens styrkelse og ekspansjon

                  Per Jan Andreassen - Leder

                  Odd Tore Nøding

                  Reidar Egil Ellenes

                  Kjetil Sanden

                  Helge Pedersen

                  Lyder Asbjørn Amundsen

                  Arild Mulstad Syvertsen - Vara

Nominasjonsnevnd:

                  Jan Magne Christensen

                  Thormod Larsen

                  Lyder Asbjørn Amundsen

                  Jon Eyvind Noor

                  Kjetil Sanden

                  Arild Mulstad Syvertsen - Vara

Finansnevnd:

                  Roald Skaar

                  Asbjørn Berås

                  Thormod Larsen

                  Kenneth Fredriksen - Vara

Revisjonsnevnd:

                  Guttorm Syvertsen

                  Reidar Egil Ellenes

                  Søren Kristian Tallaksen

 

 

Nevnd for  etterlatte:

                  Kåre Glomsaker

                  Helge Pedersen

                  Aun Drivdal

                  Odd Tore Nøding

                  Helge Kjellemo