C:\Users\Selle\Documents\Selle Marie\DSS\Norsk Odd Fellow Akademi\Logo OFAkademiet.jpg

INVITASJON DAGSSEMINAR

Odd Fellow Ordenens utvikling gjennom nærmere tre hundre år.

Den samfunnsmessige, den rituelle utvikling og den kjønnsmessige utvikling sett i sammenheng.

Tid: Lørdag, 16. februar 2019  Ordenhuset i Arendal. Logeantrekk.

Program:

0930-1000 Ankomst og registrering

1000-1010 Velkomst og orientering ved arrangøren

1010-1100 SDSS Kjell-Henrik Hendrichs:

Utviklingstrekk i Odd Fellow Ordenen fra omkring 1730 til dags dato

1115-1230 Eks Stor Kapellan Dag Virik:

Brytninger i den amerikanske Ordensgren og kvinnenes inntog i Odd Fellow Ordenen.

1230-1330 Lunsj

1330-1430 SDSS Kjell-Henrik Hendrichs:

Fra selvhjelpsorganisasjon i kjølvannet av den industrielle revolusjon til en verdibærende Orden

1430-1500 Forfriskninger

1500-1545 SDSS Kjell-Henrik Hendrichs:

Odd Fellow Ordenens utvikling fra å være «en manneting» til å bli en verdibærende «en mennesketing».

1545-1600 Avslutning.

 

Logeantrekk  Pris Kr. 250,- Betales på stedet. Påmelding til Storrepresentanten i egen loge innen 08.02.19.

 

For NOFA Agder, Thormod Larsen, Leder. Tom Schulz, Arendal (916 25 964).