Sarepta

Valgte og utnevnte

Valgte og utnevnte 2019 - 2021
Valgte og utnevnte 2017 - 2019 (DOCX, 19KB)
Valgte og utnevnte 2015 - 2017
Valgte og utnevnte 2013 - 2015 (DOCX, 20KB)
Valgte og utnevnte 2011 - 2013 (DOCX, 18KB)
   

Logens Valgte nevnder.

Logen har følgende valgte nevnder:

Lov for Loger, Kap.10 Valgte nevnder

§10-2 Nominasjonsnevnd
§10-1 Nevnd for logens Styrkelse og Ekspansjon
§10-3 Finansnevnd
§10-6 Revisjonsnevnd
§10-4 Nevnd for etterlatte
§10-5 Nevnd for hjelp og støtte