Øvingskvelder;

Søndag 28.11.21: Kl. 19.00

Onsdag 05.01.22: Kl. 19.00

Søndag 13.03.22: Kl. 19.00

Søndag 27.03.22: Kl. 19.00

Søndag 03.04.22: Kl. 19.00