Øvingskvelder;

Søndag 18.09.22: Kl. 19.00

Søndag: 02.10.22: Kl. 19.00

Søndag: 16.10.22: Kl. 19.00

Søndag: 30.10.22: Kl. 19.00

Søndag: 27.11.22: Kl. 19.00

Onsdag: 04.01.23: Kl. 19.00