Øvingskvelder;

Søndag 03.01.21: Kl. 19.00

Søndag 17.01.21: Kl. 19.00

Søndag 31.01.21: Kl. 19.00

Søndag 28.02.21: Kl. 19.00

Søndag 05.09.21: Kl. 19.00