Øvingskvelder;

Onsdag: 04.01.23: Kl. 19.00

Søndag: 12.02.23: Kl. 19.00

Søndag: 26.02.23: Kl. 19.00

Søndag: 12.03.23: Kl. 19.00

Søndag: 26.03.23: Kl. 19.00

Søndag: 16.04.23: Kl. 19.00

Søndag: 27.08.23: Kl. 19.00