Øvingskvelder;

Søndag 29.08.21: Kl. 19.00

Søndag 12.09.21: Kl. 19.00

Søndag 03.10.21: Kl. 19.00

Søndag 17.10.21: Kl. 19.00

Søndag 31.10.21: Kl. 19.00

Søndag 28.11.21: Kl. 19.00

Onsdag 05.01.22: Kl. 19.00