25 år`s veteranjuvel

Onsdag 01.03.23 hadde vår loge gleden av å tildele søstrene Martha Remme og Aud Hagen Karlsen sine velfortjente 25 år`s veteranjuveler. Seremonien ble vakkert, stemningsfullt og høytidelig utført av Stor repr Merete Moen og hennes fungerende storembedsmenn.Det var gledelig å se så mange søstre tilstede for å hedre våre nye veteraner.

Etter seremonien samlet vi oss i salongen hvor det ble servert bobler. Festsalen var vakkert dekket og pyntet til ære for våre nye veteraner. Fung UM Irene Tverbakk bad søstrene til bords og veteransangen ble sunget. Etter veteranenes ønske ble det servert thai gryte med ris. Stor repr Merete Moen holdt tale og overrakte blomster og kopi av protokollen fra den dagen dem ble tatt opp i logen. Martha Remme holdt en flott tale på egne av veteranene. Hun leste også et dikt hun skrev i forbindelse med derers tildeling av vennskapsgraden i 1998. Konkyliens sang ble sunget og Rita Østbø holdt takk for maten talen.

Taffelet ble hevet og vi flyttet oss til salongen hvor vi fikk servert kaffe og marsipankake. Vår OM Gunn Jørgensen fortalte historien om de hvite liljer og overrakte veteranen hver deres hvite lilje. Det ble en fin og minnerik kveld for våre nye veteraner, for vår loge og alle søstrene som var til stede.

Foran fra v: Martha Remme, Stor repr Merete Moen og Aud Hagen Karlsen

Bak fra v: Fung Stor Marsjall Synnøve Oppegård, Fung Dep Stor Sire Vigdis Jentoft, OM Gunn Jørgensen,

Eks OM Vivi-Ann Falch Myrlund, Fung Stor Kapellan Eva Leivseth og Fung Stor Vakt Henny Jenssen

 

 

25 år`s veteranjuvel

På  vårt møte 15.02.23 hadde vår loge gleden av å tildele Eks DSS Synnøve Oppegård sin vel fortjente 25 år`s veteranjuvel. Seremonien ble høytidelig og stemningsfullt utført av Eks Stor Skattmester Vivi Skyrud Uhre og hennes embedsmenn. Det var gledelig at salen var fullsatt av søstre som ville være med å hedre vår søster på hennes store dag. Det var hele 88 søstre fra fjern og nær og 1 bror tilstede.

Etter seremomien samlet vi oss i salongen hvor vi fikk servert bobler. Fung UM Henny Jenssen bad søstrene til bords i festsalen, hvor det var vakkert dekket bord til ære for vår nye veteran. Etter hennes ønske ble det servert kyllinggryte m/tilbehør. Veteransangen ble sunget.

Eks Stor Skattmester holdt tale, overrakte blomster og et lys. Stor repr Merete Moen holdt tale, hvor hun bla leste protokollen fra den dagen vår nye veteran ble tatt opp i logen, blomster ble også overreakt. DSS Elin Elisabeth Hagen holdt tale og overrakte gave. Eks DSS Anne Harriet Kvalheim holdt tale og overrakte gave.. Til sist holdt vår nye veteran en flott tale hvor hun fortalte om sin reise i logen gjennom disse 25 årene. Konkyliens sang ble sunget og May Kolberg takket for maten.

Taffelet ble hevet og alle inntok salongen hvor det ble servert kaffe og kaker. Vår OM Gunn Jørgensen leste historien om de hvite liljene og overrakte en hvit lilje til jubilanten. Dette er en tradisjon vår søster Benta Støre startet med for mange år siden,

Det ble en minnerik kveld for vår nye 25 år`s veteran, Loge 72 Konkylie  og alle søstrene og gjester som var til stede.

Foran fra V: Eks Stor Skattmester Vivi Skyrud Uhre, vår nye 25 år`s veteran Eks DSS Synnøve Oppgegård og

DSS Elin Elisabeth Hagen

Bak fra v: Stor Marsjall Merete Moen, Stor Vakt Vigdis Jentoft, OM Gunn Jørgensen, EKS OM Vivi-Ann Falch Myrlund og Stor Kapellan Eva Leivseth

 

 

25 år`s veteranjuvel

På vårt logemøte 30.11.22 hadde vår loge gleden av å tildele vår søster Turid Fjærli 25 år`s veteran juvel. Seremonien ble høytidelig, stemningsfullt og vakkert utført av vår Stor repr Merete Moen.

Før vi samlet oss i spisesalen for søstermåltidet fikk vi servert bobler i glasset til ære for vår veteran. Bordene i spisesalen var vakkert dekket og praten gikk lett rundt bordene. Det ble servert lasagne m/salat og focaccia brød etter veteranens ønske. Det ble holdt flotte taler av vår OM, vår nye veteran og hennes fadder, Inger Kristiansen.

Etter søstermåltidet ble det servert kaffe og marsipankake i salongen. Martha Remme leste en vakker tekst hun har skrevet, som heter Julebrevet. Vår Stor repr overrakte veteranen hvite liljer og leste historien om de hvite liljene. En tradisjon som vår søster Benta Støre startet med.

Vi gratulerer hjerteligst med 25 år`s veteranjuvel

Foran: Vår veteran Turid Fjærli

Bak fra v: Eks OM Vivi-Ann Falch Myrlund, OM Gunn Jørgensen og Stor repr Merete Moen

 

40 år`s veteranjuvel

På vårt logemøte 02.11.22 hadde vår loge gleden av å tildele May Helene Kolberg 40 år`s veteranjuvel.

Hun ble innviet i Loge 40 Providentia 27.10.1982. Hun har vært medlem i Loge 72 Konkylie siden 1984.

Seremonien ble vakkert, stemningsfullt og høytidelig utført av Distrikts Stor Sire Elin Elisabeth Hagen og hennes hjelpere, Fung Dep Stor Sire Synnøve Oppegård, Fung Stor Kapellan Vigdis Jentoft og Stor repr Merete Moen.

Etter seremonien forflyttet vi oss til salongen, hvor det ble servert bobler til ære for vår veteran.

Spisesalen var vakkert dekket til søstermåltidet, som etter veteranens ønske var stekt laks m/tilbehør. Det ble holdt taler av Distrikts Stor Sire, vår OM og dagens veteran. Takk for maten talen ble holdt av Eks OM Vivi-Ann Falch Myrlund. Etter søstermåltidet ble det servert kaffe og marsipankake. En liten overraskelse fikk vi også, 2 unge damer kom og underholdt oss med vakker sang.

Foran fra v: OM Gunn Jørgensen, vår 40 år`s veteran May Helene Kolberg og Eks OM Vivi-Ann Falch Myrlund             

Bak fra v: Fung Stor Kapellan Vigdis Jentoft, Stor repr Merete Moen, Distrikts Stor Sire Elin Elisabeth Hagen og Fung Dep Stor Sire Synnøve Oppegård

Vi gratulerer vår søster hjerteligst med 40 år`s veteranjuvel!

 

25 år`s Veteran Juvel

06.04.22 hadde vår loge tildeling av 25 år`s veteranjuvel til vår søster Inger Hagn Samdahl.

Seremonien ble høytidelig og vakkert utført av vår Storrepr Merete Moen.

Etter tildelingen flyttet vi oss til spisesalen hvor bordene var vakkert dekket til søstermåltid. Vi fikk, etter veteranens ønske servert laks m/tilbehør.

Det ble var taler og blomster til veteranen. Inger holdt også tale om sitt lange logeliv.

Etter søstermåltidet flyttet vi oss til salongen hvor det ble servert kaffe og marsipankake.

Foran fra v; Fadder Ros-Mari Didriksen og veteran Inger Hagh Samdahl

Bak fra v; Storrepr Merete Moen og Fung OM Vivi-Ann Falch Myrlund

 

Vi gratulerer hjerteligst med 25 år`s veteranjuvel.

 

25 år`s Veteran Juvel

01.12.21 fikk 2 av våre søstre tildelt 25 rå`s Veteran Juvel.

Seremonien ble høytidelig og vakkert utført av Storrepr Merete Moen. Bordene i spisesalen var vakkert dekket til søstermåltid. Det ble servert pinnekjøtt m/tilbehør og hjemmelaget karamellpudding. Det ble holdt fine taler. 

Etter måltidet var det samling i salongen, hvor det ble servert kaffe og twist. Siden dette også var julemøte var det loddsalg med fine gevinster. 

Vi gratulerer våre 2 flotte søstre med 25 år?s Veteran Juve!

1. rekke fra v; Britt Engum og Torill Svendsgård Dalen

2. rekke fra v; OM Gunn Jørgensen, Storrepr Merete Moen og EksOM Vivi-Ann Falch Myrlund

 

Vi gratulerer hjerteligst med 25 år`s veteranjuvel.

 

25 år`s Veteran Juvel

 20.10.21 fikk 3 av våre søstre tildelt 25 år`s Veteran Juvel.
Seremonien ble høytidelig og vakkert utført av vår Strorrepr.  Merete Moen. Det var vakkert dekket bord i spisesalen hvor det ble servert ovnsbakt laks m/tilbehør etter veteranenes ønske. Det ble også servert god drikke. Under måltidet ble det holdt fine taler.Etterpå forflyttet vi oss til salongen hvor et ble servert kaffe og marsipankake
 
Vi gratulerer våre 3 flotte søstre med 25 år`s Veteran Juvel!
 
Rad1 fra v; Rita Østbø, Anita Marvold og Randi Trasti
Rad 2 fra v; Eks OM Vivi-Ann Falch Myrlund og OM Gunn Jørgensen

 

 

25 års veteranjuvel


Under en flott og høytidelig seremoni onsdag 21 november fikk våre søstre Storrepresentant Harda Jakobsen og søster Unni Dypfest 25 års veteranjuvel for lang og tro tjeneste i Loge nr 72 Konkylie Seremonien ble ledet av fungerende Stormasjall Sidsel Sørdal og vår DSS Synnøve Oppegård tildelte juvelen.
I festsalen var det dekket vakkert bord-og det ble servert bakt torsk etter veteranens ønske
Det var marsipankake til kaffen.
Det var tale fra DSS- OM-fadder og Veteranene som mintes 25 gode år i logen
Vår søster Benta Støre hadde i tradisjon tro opplesning av sagnet om den hvite Lilje-og dem fikk en lilje hver av Benta.
Det var en flott kveld

 

25 års veteranjuvel

Under en flott og høytidelig seremoni onsdag den 21. februar ble vår søster Esly Karin Magnussen tildelt 25 års veteranjuvel for lang og tro tjeneste i loge nr. 72 Konkylie.
Seremonien ble ledet av CM, mens Storrepresentant Harda Jacobsen tildelte juvelen.
I festsalen var det dekket et nydelig bord hvor det ble servert lammefrikase etter veteranenes ønske. Det var tale fra OM, og Esly takket for gode 25 år i logen.
Under kaffen fikk veteranene blomst fra Benta Støre i tradisjonen tro.
Det ble en minnerik kveld.

40 års veteranjuvel onsdag 7. februar 2018

Onsdag 7. februar fikk vår søster Eli Lundegård Eriksen tildelt 40 års veteranjuvel.
DSS Anne Harriet Kvalheim stod for utdelingen av juvelen. Som Stor Marsjall fungerte Harda Jakobsen.
DSS takket jubilanten for alt hun har betydd for logen og ordenen gjennom 40 år.
Seremonien ble vakkert og høytidelig utført.

I festsalen var det dekket et vakkert bord hvor det ble servert skinke og waldorfsalat etter ønske fra jubilanten.
Det var en god og hyggelig atmosfære. OM holdte tale der hun fortalte hvor takknemlig jubilanten var for logen,
og hva Eli hadde betydd for logen gjennom 40 år - Eli var med på oppstarten og har utallige dugnadstimer bak seg.

Det var og hilsener fra flere søstre som ville hedre Eli.

Til kaffen kom i tradisjon tro Benta Støre med ett sagn/historie, og med en flott bukett røde roser til jubilanten.

Eli var både rørt og glad da kvelden var over.

25 års veteranjuvel
Under en flott og høytidelig seremoni onsdag den 1. november 2017 ble våre søstre Ingrid Dølvik og Reidun Pettersen tildelt 25 års veteranjuvel for lang og tro tjeneste i loge nr. 72 Konkylie.
Seremonien ble ledet av CM, mens Storrepresentant Harda Jacobsen tildelte juvelen.
I festsalen var det dekket et nydelig bord hvor det ble servert kald laks med tilbehør etter veteranenes ønske. Det var tale fra OM, og Ingrid Dølvik takket for gode 25 år i logen.
Under kaffen fikk veteranene blomst fra Benta Støre i tradisjonen tro.
Det ble en minnerik kveld.

Fra venstre: Ingrid Dølvik og Reidun Pettersen


25 års veteranjuvel
Under en flott og høytidelig seremoni onsdag den 29. mars 2017 ble våre søstre Eva Leivseth og Helmi Haukås Olsen tildelt 25 års veteranjuvel for lang og tro tjeneste i Loge nr. 72 Konkylie.

Sermonien ble ledet av fungerende Stor Masjall Harda Jakobsen,og vår DSS Anne Harriet Kvalheim sto for tildelingen.

Det ble en fin kveld, med servering av skinke med waldorfsalat etter ønske fra veteranene.
Veteranene hadde med kake til alle søstrene i anledning at dem hadde hatt runde dager.
Det var tale fra OM og veteteran Eva Leivseth som fortalte om ett langt og flott logeliv.
Under kaffen fikk veteranene lilje med dertil historie fra vår søster Benta Støre i tradisjonen tro.
Det ble en fin og minnerik kveld

​Foran fra venstre: Veteran Helmi Haukås Olsen, DSS Anne Harriet Kvalheim og veteran Eva Leivseth.
​Bak fra venstre: OM Merete Moen, fung. Stor  Marsjall Harda Jakobsen og Eks OM Synnøve Oppegård.


 
25 års veteranjuvel.

Under en flott høytidelig seremoni onsdag den 7. desember 2016 ble vår søster Inger Johanne Kristiansen tildelt 25 års veteranjuvel for lang og tro tjeneste i Loge nr. 72 Konkylie.
Seremonien ble ledet av CM og vår Storrepresentant Harda Jakobsen sto for tildelingen.
​Det ble en fin kveld - der vi også hadde hadde julemøte.
Veteranen ble møtt med stjernehimmelen, og syntes dette var veldig fint.
​Under taffelet ble det holdt tale fra OM og fadder Irene Tverbakk. Veteranen takket i sin tale for mange gode år i logen.
​Det ble en fin og minnerik kveld.
 
40 års veteranjuvel
​​
Under en flott og høytidelig seremoni onsdag den 16. november 2016 ble vår søster Edel Ankill tildelt 40 års veteranjuvel for lang og tro tjeneste i Loge nr. 72 Kongkylie.
Seremonien ble ledet av fung. Stor Marshall Harda Jakobsen, mens Storrepresentant Grete Nilsen foresto tildelingen.
​I festsalen var det dekket et nydelig bord hvor det ble servert kyllingsalat etter veteranens ønske. Det var tale fra OM - og veteranen holdt tale der hun fortale om et langt logeliv.
Under kaffen fikk veteranen blomst fra søster Benta Støre og søster Eva Leivseth leste dikt.
Det ble en fin og minnerik kveld.

Foran fra venstre: Fung. Stor Marshall Harda Jakobsen, veteran Edel Ankill og Storrepr. Grete Nilsen.
Bak : OM Merete Moen.

​25 års veteranjuvel
Onsdag 30. mars 2016 fikk søstrene Henni Marie Hansen og Solveig Evjen 25 års veteranjuvel for lang og tro tjeneste i Loge nr. 72 Konkylie.
Storrepresentant Harda Jakobsen tildelte juvelen under en flott og høytidelig seremoni.
I festsalen var det dekket festbord hvor det ble servert aspic med tilbehør, samt marsipankake som veteranene hadde med.
Det var tale fra OM og en av veteranene - som hadde en morsom historie om innvielsen.
Fadder Irene Tverbakk var fadder til begge søstrene og hadde også en god historie å fortelle.
En av søstrene som Solveig Evjen er fadder for, takket henne for å være en god fadder.
Under kaffen leste en av søstrene dikt.
Det ble en fin og minnerik kveld.

​Fra venstre: Henni Marie Hansen og Solveid Evjen.


25 års veteranjuvel
Onsdag 18. november fikk søster Vigdis Jentoft 25 års veteranjuvel for lang og tro tjeneste i Loge nr. 72 Konkylie.
DSS Anne Harriet Kvalheim tildelte juvelen, mens fung. Stormassjall Erna Steffensen bisto.
En flott og høytidelig seremoni.

I festsalen var det dekket ett flott bord - og det ble servert laks med tilbehør etter veteranens ønske.
Jubilanten ble takket av OM og fadder, samt storrepresentant.
Veteranen tok oss med på en reise der hun fortalte om ett langt og godt logeliv.
3 av 5 fadderbarn var til stede og holdte en takketale i lag.
Veteranen hadde ordnet waleskringle til kaffen.

Det var en fin logekveld.

 

Foran fra venstre: DSS Anne Harriet Kvalheim, Vigdis Jentoft, Storrepr. Harda Jakobsen.
Bak fra Venstre: OM Merete Moen, Eks OM Synnøve Oppegård.


25 års veteranjuvel

Tilstede på bilde fra venstre: Storrepresentant Vigdis Jentoft, Veteran Ros Mari Didriksen,
OM Synnøve Oppegård og Eks OM Irene Hustad Tverbakk.

 

Onsdag 20. mai 2015 ble Ros Mari Didriksen tildelt 25.års veteranjuvel av vår Storrepresentant Vigdis Jentoft.
Tildelingen foregikk hjemme hos søster Eks OM Irene Hustad Tverbakk. Tilstede var også Eks DSS Lillian Holstad.
Vi fikk snitter og nydelig kake som søster Eks OM Irene Hustad Tverbakk serverte.
Seremonien ble høytidelig gjennomført.
 

25 års veteranjuvel

Foran :Den nye veteranen Åse Solveig Tobiassen
Bak fra venstre: OM Synnøve Oppegård, Storrepresentant Vigdis Jentoft, Eks OM May Koldberg

 

Onsdag 29. april 2015 ble søster Åse Solveig Tobiassen tildelt 25 års veteranjuvel. Hun ble innviet i Loge 72 Konkylie 18.april 1990. Storrepresentant Vigdis Jentoft ledet seremonien. Vår nye veteran ble takket for aktiv og positiv deltagelse i Loge nr. 72 Konkylie. Det ble en flott og høytidlig seremoni for vår nye veteran og alle søstrene.

I festsalen var det dekket et vakkert bord hvor middag ble servert, det var en god og hyggelig atmosfære, jubilanten ble hyllet med taler og takket for god innsats gjennom mange år. Veteran Åse Solveig Tobiassen takket for en fin og stemningsfull seremoni i logesalen, hun takke også for alt logen har betydd og fortsatt betyr for henne og en god historie fra innvielsen fikk søstrene til å dra på smilebåndet.

Kvelden ble avsluttet med kaffe og tradisjon tro fikk den nye veteranen utdelt hvite liljer og litt av liljens historie fra Veteran søster Benta Støre.

 

25 års veteranjuvel

Foran fra venstre: Veteran Liv Andersen, Fungerende Embetsmann Vigdis Jentoft og Veteran Johanne Slotterøy.
Bak fra venstre: OM Synnøve Oppegård og Eks. OM May Kolberg.

 

Onsdag 19. november 2014 ble vår søster Johanne Slotterøy og søster Liv Andersen tildelt 25-års Veteranjuvel.

Fungerende storembetsmann Vigdis Jentoft ledet seremonien i logesalen, hun takket jubilantene på vegne av ordenen for de embeter de har hatt , hun takket også for alt de ellers har betydd for logen og ordenen.

Seremonien ble vakkert og høytidelig utført.

I festsalen var det dekket et vakkert bord hvor middag ble servert, det var en god og hyggelig atmosfære , jubilantene ble hyllet med  taler og takket for god innsats gjennom mange år. Søster Johanne Slotterøy  takket på vegne av dem begge for en varmt og stemningsfull seremoni i logesalen og for alt logen har betydd og betyr for dem.   

Kvelden ble avsluttet med kaffe og tradisjon tro fikk de nye veteranene utdelt hvite liljer og litt av liljens historie fra søster Benta Støre.

 

40 års veteranjuvel

Foran: 40 års veteran søster Benta Støre
Bak fra venstre: OM Synnøve Oppegård, DSS Lillian Holstad , Fung. Stor Masjall Vigdis Jentoft

 

Onsdag 5. mars 2014 ble vår søster Benta Støre tildelt  40 års Veteranjuvel.
Det var 76 søstre tilstede under seremonien.
DSS Lillian Holstad ledet seremonien i logesalen. Som Stor Marsjall fungerte Vigdis Jentoft.
DSS takket jubilanten for alt hun har betydd for logen og ordenen.
Seremonien ble vakkert og høytidelig utført.

Etter at seremonien var avsluttet kom  Odd Fellow koret i Bodø og sang Hymne ad Caritas og Vi Synger titt (Finlandia) som ble nydelig utført.
I festsalen var det dekket et vakkert bord hvor det ble servert hjemmelaget fiskesuppe etter ønske fra jubilanten.
Det var en god og hyggelig atmosfære. Jubilantene ble hyllet med flere taler og takket for aktiv og god innsats gjennom mange år.
Jubilanten har laget  sang til vår loge for mange år siden "Konkylies Sang" Denne ble selvsagt sunget ved bordet.
Jubilantens tale var til alles ettertanke og svært god slik som det alltid er når Benta Støre har noe på hjerte.
Benta Støre var chartermedlem da Loge nr. 72 Konkylie ble stiftet 24.10.1984 og har dermed vært med på å bygge opp vår loge gjennom snart 30 år.
Kvelden ble avsluttet med kaffe og jubilanten hadde favnen full av blomster da hun dro hjem.

 

25 års veteranjuvel

Foran fra venstre: Veteran Grethe Nilsen, DSS Lillian Holstad og Veteran Lilli-Ann Bert Johnsen.
Bak fra venstre: Storrepresentant Vigdis Jentoft, OM Synnøve Oppegård og Eks OM May Kolberg.

Onsdag 5. februar 2014 ble vår søster Grethe Nilsen og søster Lilli-Ann Bart Johnsen tildelt 25 års VeteranJuvel.

Det var 71 søstre til stede under seremonien.

DSS Lillian Holstad ledet seremonien i logesalen, hun takket jubilantene på vegne av Ordenen for de embeter de har hatt. Hun takket også for alt de ellers har betydd for Logen og Ordenen.

Seremonien ble vakkert og høytidelig utført.

I festsalen var det dekket et vakkert bord hvor middag ble servert, det var en god og hyggelig atmosfære. Jubilantene ble hyllet med flere taler og takket for god innsats gjennom mange år. Jubilantene takket varmt for en fin og stemningsfull seremoni og for alt Logen har betydd og betyr for dem.       

Kvelden ble avsluttet med kaffe og tradisjon tro fikk de nye veteranene utdelt hvite liljer og litt av liljens historie fra søster Benta Støre.

 

25 års veteranjuvel

Bak Veteran Åse Antonsen, fra venstre OM Synnøve Oppegård, DSS Lillian Holstad
og Storrepresentant Vigdis Jentoft.

 

Onsdag 20. februar 2013 ble vår søster Åse Antonsen tildelt 25-års Veteranjuvel.

Det var 63 søstre tilstede under seremonien. Søster Åse Antonsen ble innviet i Rebekkaloge nr.72  Konkylie den 17. februar 1988.

DSS Lillian Holstad ledet seremonien i logesalen, hun takket jubilanten på vegne av ordenen for de embeter hun har hatt, hun takket også for alt hun ellers har betydd for logen og ordenen.

Seremonien ble vakkert og høytidelig utført.

I festsalen var det dekket et vakkert bord hvor middag ble servert. Det ble rettet flere taler til jubilanten. Jubilanten takket i sin tale til Loge nr. 72 Konkylie og søstrene for mange fine år.

 

25 års veteranjuvel

Foran fra venstre: Veteranene Liv Nielsen, Erna Steinbakk og Karin Grindstein.
Bak fra venstre:  OM Synnøve Oppegård, DSS Lillian Holstad ,
Storrepresentant Vigdis Jentoft og Fung. Eks OM May Kolberg.

 

 

Onsdag 7. november 2012 ble våre søstre Liv Nielsen, Erna Steinbakk og Karin Grindstein tildelt 25-års Veteranjuvel.

Det var 72 søstre tilstede under seremonien. Søster Liv Nielsen og søster Erna Steinbakk ble innviet i Rebekkaloge nr. 72 Konkylie den 21. oktober 1987 og søster Karin Grindstein ble innviet i Rebekkaloge nr. 91 Gjertrud Rask den 26. oktober 1987.

DSS Lillian Holstad ledet seremonien i logesalen, hun takket jubilantene på vegne av ordenen for de embeter de har hatt, hun takket også for alt de ellers har betydd for logen og ordenen.

Seremonien ble vakkert og høytidelig utført.

I festsalen var det dekket et vakkert bord hvor middag ble servert, det var god og hyggelig stemning og det ble rettet flere taler og godord til jubilantene.           

 

25 års veteranjuvel

I løpet av 2009 har Rebekkaloge nr. 72 Konkylie hatt to tildelinger av Veteranjuveler.

Den 4 mars 2009 fikk 3 av våre søstre, Henny Jenssen, Solbjørg Martinussen og Ruth Aasmo 25-års veteranjuvel.

Bakre rekke: OM Harda Jakobsen, DDS Gunvor Moe Winter og Stor Masjall Erna Steffensen
Første rekke 25-års jubilentene Solbjørg Martinussen, Henny Jenssen og Ruth Aasmo

 

 

Irene Hustad Tverbakk. Og Aud Torbjørnsen

Den 2. desember 2009 var det tid for å hedre to til av våre trofaste søstre, Irene Hustad Tverbakk og Aud Torbjørnsen.

Alle fem søstre har deltatt aktivt i logens arbeid og innehatt flere embeder. Det var derfor svært mange av våre søstre som var til stede, for å hedre våre avholdte logesøstre.

Begge sermoniene ble gjennomført på en verdig og flott måte. Den 4. mars var det DDS Gunvor Moe Winter som sto for tildelingen, mens 2. desember ble tildelingen foretatt av vår Storrepresentant Henny Jenssen.

Som alltid ved slike festlige anledninger ble veteranene feiret ved taffelet med taler og sanger. Vår OM May H. Kolberg var den første som takket søstrene.