Ved å logge deg inn på loge nr. 56 Camilla Collett  sine lukkede sider, får du tilgang til intern informasjon.
Nederst i menytreet står det "Logg inn" Her legger du inn ditt ID-nummer i Storlogen. 

Ditt ID-nummer i Storlogen står på på baksiden av medlemsbladet De Tre Kjedeledd. Dersom du ikke finner dette, ta kontakt med logens sekretær. Merk at du må bruke 6 siffer ved innlogging, med ledende nuller, eks.: 001234.

Passord er din fødselsdato. (ddmmåååå). Dersom du fremdeles ikke kommer inn kontakt Storlogen for å få hjelp. Send en e-post eller ta kontakt per telefon.