Møtedato Gruppe                              
7. januar  2020 - Arbm. 

Gruppe 2 – Anne Lill Hustad        473 35 281

Marion Tobiassen                             413 23 296

Siren Gundersen                              984 84 053

Åse Valbeland Lona                         997 18 548

Berit Tvedt                                        906 23 427

Marit Adriansen                                468 00 260

Siri Madeleine Hennig-Olsen           993 84 765

Grete Olsen                                      977 08 821

21. januar - Festloge

med jubileumsspill

Gruppe 1 Louise Sørensen           920 38 740

Inger Moen                                       951 24 027

Signe Refsnes                                  482 77 311

Marit Zahl Marki                                958 13 661

Agnes Gjellestad                               480 49 012            

Inger. R Hansen                                975 92 399

Marianne Skjevrak Andersson          911 43 400

Mariann Rayner-Battle Kleveland      959 97 410

Elisabeth Sølvberg                            959 23 039

4. februar - 25. års Ve.Ju.

Gruppe 3 -  Lisheen Dybvik            971 55 469

Kristi By Reinertsen                           980 46 719

Aase H. Larsen                                  456 31 659

Kari V. J. Hadjerrouit                          913 92 074

Gulbrandsen, Inger                            415 60 496

Solveig Tveide                                    916 28 021

Lisbeth Christoffersen                         976 76 628       

Tove Meier                                          924 97 555
18. februar - Arbm.

Gruppe 4 

Maja Birkeland                                994 93 847

Eva Rostoft                                      990 06 914

Rita Eretveit                                     950 59 171

Oddlaug Charlotte Albrigtsen          958 70 581

Elin Jochumsen                               917 69 338

Anne-Beate Guldahl                        907 35 326

Aud T. Langfeldt                              481 36 077                       

3. mars - Den Gode Vennskaps Grad

Gruppe 1 Louise Sørensen           920 38 740

Inger Moen                                       951 24 027

Signe Refsnes                                  482 77 311

Marit Zahl Marki                                958 13 661

Agnes Gjellestad                               480 49 012            

Inger. R Hansen                                975 92 399

Marianne Skjevrak Andersson          911 43 400

Mariann Rayner-Battle Kleveland      959 97 410

Elisabeth Sølvberg                            959 23 039

17. mars - Arbm.

Sosialaften/Venneaften

Arbeidskomiteen
31. mars - Arbm.

Gruppe 3 -  Lisheen Dybvik            971 55 469

Kristi By Reinertsen                           980 46 719

Aase H. Larsen                                  456 31 659

Kari V. J. Hadjerrouit                          913 92 074

Gulbrandsen, Inger                            415 60 496

Solveig Tveide                                    916 28 021

Lisbeth Christoffersen                         976 76 628       

Tove Meier                                          924 97 555

18. april - Den Høye Sannhets Grad

Besøk fra Nr. 40 Ingeborg Spager

i Hjørring

Gruppe 2 – Anne Lill Hustad        473 35 281

Marion Tobiassen                             413 23 296

Siren Gundersen                              984 84 053

Åse Valbeland Lona                         997 18 548

Berit Tvedt                                        906 23 427

Marit Adriansen                                468 00 260

Siri Madeleine Hennig-Olsen           993 84 765

Grete Olsen                                      977 08 821
28. april - Den Edle Kjærlighets Grad

Gruppe 4 

Maja Birkeland                                994 93 847

Eva Rostoft                                      990 06 914

Rita Eretveit                                     950 59 171

Oddlaug Charlotte Albrigtsen          958 70 581

Elin Jochumsen                               917 69 338

Anne-Beate Guldahl                        907 35 326

Aud T. Langfeldt                              481 36 077   

12. mai - Troskaps Graden

Gruppe 5 – Bente Nyborg             907 22 034

Oddny Gunvaldsen                           993 61 945

Jorunn Barry                                      900 63 992

Kari Helene Meier                              926 56 727

Ragnhild Margrethe Albert                 918 60 463

Anna Maria Andresdottir                    909 54 162

Gudbjørg Eidsheim                            924 46 270

Signe Nordgaard Hansen                   905 84 943

Janne Majenborg                                918 18 377