50 års Veteranjuvel
Den 6. februar 2020 ble bror Per Martinsen tildelt 50 års Veteranjuvel.
Bak fra venstre: Storrepr. Egil Fagerheim. Storrepr. Stein Kvalnes, Fung. Eks OM Karl L. Helskog, Storrepr. Tor-Arne Strand, Storrepr. Arvid Johnsen.
Foran fra venstre: DSS Rune Paul Berg, 50 års veteranen bror Per Martinsen, OM Harald Stenersen

 


25 års Veteranjuvel

Den 6. desember 2018 ble brødrene Karl-Einar Nymo, Jan Erik Karlsen
og Rolf Hansen tildelt 25 års Veteranjuvel.
Her sammen med Ceremonimester Arne G. Arntsen og
Storrepresentant Karl Edvard Skavhaug.

 


25 års Veteranjuvel

Den 5. april 2018 ble bror Frank Arne Rasmussen tildelt 25 års Veteranjuvel.
Her sammen med Storrepresentant Karl Edvard Skavhaug og
Overmester Karl L. Helskog.
 


25 års veteranjuvel
Den 7. desember 2017 ble bror Eks OM Tore Røsøy og bror Arne Utz tildelt 25 års Veteranjuvel.
Her sammen med fra v. fung. Stor Kapellan Tor Arne Strand, fung. Dep. Stor Sire Pål Erik Bjerke, DSS Magne Pettersen og fung. Stor Marsjall Karl Edvard Skavhaug.
 

25 års Veteranjuvel
Den 16. mars 2017 ble bror Herløv Johnsen tildelt 25 års Veteranjuvel.
Her sammen med fung. Storrepresentant Pål Erik Bjerke og fung. Stor Marsjall Tore Røsøy.
 


50 års Veteranjuvel

​Den 18. oktober 2016 ble bror Svein Danielsen tildelt 50 års Veteranjuvel.
På bildet - fra venstre:
​OM Svein Are Bendiksen, DSS Magne Pettersen, bror Svein Danielsen, Karl Edvard Skavhaug.25 års Veteranjuvel
Den 7. april 2016 ble bror Jan Hermann Kristensen tildelt 25 års Veteranjuvel.
Her sammen med Storrepresentant Karl Edvard Skavhaug,
fung. OM Karl L. Helskog og fung. Stor Marshall Tore Røsøy.


25 års Veteranjuvel

Den 17. desember 2015 ble Eks OM Geir Ove Vangen og bror Borge Nelson
Wilhelmsen tildelt 
25 års Veteranjuvel.
Her sammen med Distrikts Stor Sire Magne Petersen og fung. Stor Marsjall
Pål Erik Bjerke.


40 års Veteranjuvel
Den 18. desember 2014 ble bror Gunnar Vikene Johnsen tildelt 40 års Veteranjuvel.
Bak 40 års Veteran Gunnar Vikene Johnsen fra venstre:
Fung. Stor Marshall Geir Ove Vangen, Fung. Stor Vakt Bjørnar Berg,
Distrikts Stor Sire Magne Pettersen, Fung. Dep. Stor Sire Olav Martin Jentoft,
Fung. Stor Kapellan Pål Erik Bjerke.

 


25 års Veteranjuvel
Den 2. mars 2013 ble bror Anders Bendiksen tildelt 25 års Veteranjuvel.
Her sammen med Storrepresentant Geir Ove Vangen og
Overmester Karl Edvard Skavhaug.

 


40 års Veteranjuvel
Den 20. desember 2012 ble bror Odd Paulsen tildelt 40 års Veteranjuvel.
Her sammen med  Storrepresentant Geir Ove Vangen,
Fung. Stor Marsjall Pål Erik Bjerke og Overmester Karl Edvard Skavhaug.

 


25 års Veteranjuvel
Den 6. desember 2012 ble Eks OM Åge Magnussen tildelt 25 års Veteranjuvel.
Her sammen med Overmester Karl Edvard Skavhaug og
Storrepresentant 
Geir Ove Vangen-

 


40 års Veteranjuvel
Den 6. september 2012 ble bror Øystein Aasmo tildelt 40 års Veteranjuvel.
Bak fra venstre: Fung. Stor Vakt Bjørnar Olsen, Fung. Stor Kapellan Olav M. Jentoft,
DDS Torbjørn Strand, Fung. Dep. Stor Sire Eks. DDS Edvard Odd Dølvik.

Foran fra venstre: Fung. Stor Marsjall og Loge nr. 68 Landego's Sorrepr. Geir Vangen,
40 års Veteranen bror Øystein Aasmo og Overmester Karl Edvard Skavhaug.

 


25 års Veteranjuvel
Den 15. desember 2011 ble brødrene Eiolf Larsen og Jan Magne Marvold tildelt
25 års VeteranJuvel.

Her sammen med Storrepresentant Geir Ove Vangen og Overmester Karl-Edvard Skavhaug.

 


25 års Veteranjuvel
Den 31. mars 2011 ble brødrene Jan Magnus Einarsen og Leif Stien tildelt
25 års VeteranJuvel.

Her sammen med Storrepresentant Tore Røsøy og Overmester Egil Ivar Adelsten.

 


25 års Veteranjuvel
Den 18. februar 2010 ble bror Roald Andersen tildelt 25 års Veteranjuvel.
Her sammen med Storrepresentant Tore Røsøy og Overmester Egil Ivar Adelsten.

 


40 års Veteranjuvel
Den 4. februar 2010 ble bror Per Martinsen tildelt 40 års Veteranjuvel.
Her sammen med Storrepresentant Tore Røsøy, DSS Edvard O. Dølvik,
Storembetsmann Pål Bjerke og Overmester Egil Ivar Adelsten.

 


25 års Veteranjuvel
Den 1. oktober 2009 ble brødrene Erik Lekang og Jarl Kolberg tildelt 25 års Veteranjuvel.
Her sammen med Storrepresentant Tore Røsøy og Overmester Egil Ivar Adelsten.