Siriusprosjektet i Oslo startet i 2007. Odd Fellow ordenen i Norge iverksetter mange humanitære tiltak både på landsbasis og lokalt. Alle ordensmedlemmer er oppfordret til å delta i sosialt og humanitært arbeid i samfunnet. Slike tiltak representerer et ansikt utad for Ordenen.

Siriusprosjektet i Oslo er et lokat, humanitært tiltak og innebærer drift av en pasientkafè ved stråleavdelingen på Radiumhospitalet i Oslo. Gjestene på kafèen er de som kommer til daglig strålebehandling - ofte med lang kjørevei.Odd Fellow søstre og brødre fra logene i Oslo-området er "pasientverter" og tilrettelegger og lager mat (smørbrød) og drikke for pasienter og pårørende. Pasientene forsyner seg selv, men tilbys assistanse om nødvendig. "Tilstedeværelse for medmennesker, som har en vanskelig periode i livet" kan stå som stikkord for logesøstrene og logebrødrenes innsats for kreftsyke pasienter.

Den daglige driften av pasientkafèen består av frivillig dugnadsinnsats av søstre og brødre fra 11 Rebekka-loger og 13 Odd Fellow-loger - samt at i alt 27 loger i Oslo-området bidrar med økonomisk støtte. Mye av maten og drikken er sponset av bedrifter og enkeltpersoner. Det tekniske utstyret har stor belastning og det tilstrebes gode rutiner på riktig bruk og vedlikehold. Radiumhospitalet bidrar også en del med flere produkter. Kafèen har også en "sparebøsse" som mange pasienter og pårørende legger penger i. Penger som brukes til driften.

De fleste logene har 4 arbeidsuker hver i løpet av året og vi følger stort sett skoleårets ferier og fridager/helligdager. Kafèen er som oftest bemannet med 3 søstre og 1 bror. Alle kommer ca. kl. 08:00 og vi avslutter ca. kl. 14:00, fra mandag til og med fredag. Avtaler om kortere dager kan avtales i den enkelte loge. Vaktliste lages på begynnelsen av året.

Både Radiumhospitalet og Ordensenheten i Oslo ønsker å fortsette driften av kefèen imange år fremover. Det er mye positive tilbakemeldinger til pasientvertene fra så vel pasienter som pårørende, og også fra ansatte på stråleavdelingen. Samtidig gir alle pasientvertene  - logesøstre og logebrødre - uttrykk for at de personlig får mye igjen for sin innsats gjennom opplevelsen ved å delta i et felles tiltak sammen med andre ordensmedlemmer. Godt samarbeid er inspirerende, gir god dannelse og styrker Ordenen. Det oppleves som et privilegium for deltagerne å kunne få være med på Siriusprosjektet - hvor de får god anledning til å praktisere det å være Odd Fellows.

 

Loge Hannah's kontaktperson i Siriusprosjektet er Anne Lise Gudevang.