SiRius OF 100 var en gave til Rogalands befolkning fra Odd Fellow Ordenen i Distrikt 2 – det vil si fra alle loger i Stavanger og Sandnes i forbindelse med Ordenens 100 års jubileum i 1998.
Ledelsen ved Sentralsjukehuset var meget interessert og i samarbeid med Kreftavdelingen ble det utarbeidet en driftsform som begge parter kunne godta og som ville tjene pasientene best.
Det ble tegnet inn et eget lite tekjøkken i resepsjonen eller foajeen med nødvendig utstyr og sykehuset la alt til rette for prosjektet.
Poliklinikken ved den nye Kreftavdelingen åpnet i januar 1999 og da var også SiRius OF 100 på plass.

SiRius har som oppgave å bedre oppholdet for pasienter og pårørende ved Kreftavdelingen i henhold til Ordenens grunnprinsipper Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, og SiRius skal ha daglig tilstedeværelse med servering alle ukedagene mandag til og med fredag hele året. Det første året var det riktignok pause på sommeren, men etter ønske fra avdelingen har det siden 2000 vært servering også gjennom hele sommeren. Da med litt redusert bemanning.
SiRius skal også anskaffe eller skaffe til veie gjenstander og utstyr av estetisk og komfortmessig art for derigjennom å medvirke til et trivelig og godt miljø.
Servitørene ved SiRius skal tilby mat og drikke og skal ”være til stede”. De skal ikke være påtrengende, men der pasienten selv uttrykker ønske om en prat, skal de selvsagt være med på det.
Alle som er med i SiRius har gjennomgått et kurs som Sykehuset og Kreftavdelingen tilrettelegger, og alle kursdeltagere må avlegge taushetsløftet.
I 2004 var antallet på behandlede pasienter ved Poliklinikken ca. 13.000 mens antall behandlede pasienter ved Stråleenheten var ca. 12.500 og når vi da i tillegg til pasientene regner med minst en medfølger for hver pasient kan vi lett finne ut at SiRius OF 100 betjener mellom 50 og 60.000 mennesker hvert år
Det er logene i distriktet som har påtatt seg det økonomiske ansvar. I tillegg til dette har styret for SiRius fått en del sponsorer og det kommer gaver fra Ordens- brødre og –søstre og ikke minst gaver fra pasienter og pårørende ved Kreftavdelingen.
Det er jevnlige møter mellom representanter for SiRius-styret og ledelsen ved Kreftavdelingen for å kunne ha en åpen dialog med avdelingen i saker som måtte dukke opp, og for gjensidig utveksling av tanker og ideer omkring SiRius.
sine oppgaver på avdelingen.
SiRius er blitt en institusjon ved Kreftavdelingen i Stavanger og har gjennom disse årene virkelig bevist sin berettigelse og ikke minst er dette til utbredelse av Odd Fellow Ordenens formål:
Å utbre Vennskapet, Kjærlighetens og Sannhetens grunnprinsipper blant menneskene.