Nu rundet er maidag i høyeste nord —
og skulder ved skulder står bror etter bror.
Ved enighet samlet er dagen blitt vår —
og VENNSKAP skal styrkes i kommende år.

 

Vår broderforening av Thule utsprang —
vi hilser de brødre i denne vår sang.
Og takker for alle de goder vi fikk —
MOT Thule vi alltid vil rette vårt blikk.

 

Odd Fellow har strenge krav på oss lagt —
vært ikledd i vennskap og kjærlighets drakt.
I sannhet mot alle vi løfter oss opp —
der ord ikke rekker skal gjerning til topp.

 

Vår losje — vår KVITBJØRN vi ærer i dag —
når samlet vi sitter i festelig lag.
En høytid er båret av maidagen skjønn —
innvielsens timer var rikelig lønn.

 

Mot vårdagens himmel vil løfter vårt blikk —
og takker for dagen vi oppleve fikk.
Vi hilser hver kvinne som trofast sto bi —
og takken alene er den vi kan gi.