2017 - 2019


Foran fra venstre:
Storrep. Anne-Helene Kurås, OM Liv Bjørnstad, Fung.Eks OM May-Britt Allstrin,

Bak fra venstre:
Sekr. Anne Stein, SKM Hilde Lillevik Teigen, CM Elselill Henriksen, UM Kirsti Skjold Evjen

2015 - 2017

Foran fra venstre:
Storrep. Lillian Novik Nilsen, Fung. Eks OM Anny Angelsen, OM May-Britt Allstrin,
UM liv Bjørnstad

Bak fra venstre:
Arkivar Inger Langseth, Sekr. Hilde Lillevik Teigen, SKM Tone Grindstein, CM Kirsti Skjold Evjen


2013 - 2015

Foran fra venstre:
Storrep. Lillian Novik Nilsen, OM Anny Angelsen, Fung. Eks OM Ann-Helen Kurås,

Bak fra venstre:
Sekr. Liv Bjørnstad, SKM ???????, CM ???????, UM ?????????