Det vært en stor dag i vår Loge nr 40 Providentia. 
Vår søster Aase Henriksen, 92 år, ble tildelt sin 50 års Veteranjuvel på Stadiontunets sykehjem.
 
Tildelingen ble utført av DSS Anne-Harriet Kvalheim. 

Søster Aase er vårt medlem nr. 20 og var med og startet vår loge den 2. nov. 1968.
Hun har vært en juvel for vår loge gjennom alle 50 år!