Providentia

Loge nr 40 Providentia feiret sitt 50-års jubileum 03. november 2018

Publisert

 

Ved Institueringen 02.november i 1968 var medlemstallet 25.  Idag teller vi 126 søstre i alderen 29 til 93 år. Loge Providentia er «mor til mange» ettersom vi har hatt 3 knoppskytinger siden oppstarten.

Logen er i god utvikling og både Innvielser og øvrig gradsarbeide skjer stort sett i hver termin.

Jubileumsfeiringen startet fredag 02.november med blomsternedleggelse på gravene til de av våre Chartermedlemmer som er gravlagt i Bodø. 

Lørdag formiddag kl.1200 var det klart for høytidelig Festloge 2 i vårt Ordenshus, med påfølgende servering av kaffe, snitter og bursdagskake til søstre, brødre og gjester. Det ble holdt flotte taler og overrakt gaver fra gjestene.

Jubileumsbanketten ble avholdt på Radisson Blu Hotel i Bodø. Tilstede var 146 personer - den yngste på 29 år og den eldste i sitt 92. år.
 

Taffelet startet med vakker sang og musikk fra Bodø-sopranen Elisabeth Misvær og hennes samarbeidspartner Andrej Stephanov.

Etter Kongens skål og Kongesangen samt skål for Den Uavhengige Norske Storloge, leste vår Storrepresentant Prologen som i sin tid ble skrevet av tidligere Providentiasøster, Benta Støre:

I 50 år har vi hørt hennes ord - kvinnen hvis navn betyr en snor.
Rebekka, hun trofast står ved sin brønn - hun står der og venter på Abrahams sønn.
Han kommer ikke, men Abrahams bud har bedt til sin Herre - min Jahve - sin Gud:
«Vis meg henne som med meg skal gå - den kvinne vår Isak til brud skal få».

Hun følger ham villig til slektens ære - og det er en ting hun i livet fikk lære:
at plikten går foran alt her på jord - selv om den fører fra far og mor.
Hun går med glede, og med snoren hun knytter - seg sammen med alle i hus og hytter.

Vannpost og brønners tid er forbi, men Rebekkas snor - den arvet vi!
Nå kan som søstre vi sammen binde - alle steder vi Loger kan finne.
En Loges natur er Søsterånd og sammen vandrer vi hånd i hånd,
og lever vårt liv til Vennskapets ære - forsøker vår neste til glede å være.

Forsøker å hjelpe der mest det trenges. Vår trang til å handle må ikke stenges
av egen tro om at vi IKKE kan - lasset må dras med i alle spann!
Hver eneste søster har noe å gi - det er bare tungt å komme på gli,
få gitt av seg selv i Rebekkas navn - lasset må dras med i alle spann!

Providentia; Logen som nå fyller 50 år - Alle sammen vi ring om deg slår.
Vi takker for alt du har latt oss forstå - du er et lys i en verden så grå.
Du lar oss forstå at i Sannhetens navn - Vennskap og Kjærlighet vokse kan.

Et nydelig 3-retters måltid ble så inntatt ved vakkert pyntede bord. 
Søster Stor Skattmester Vivi Uhre Skyrud holdt tale på vegne av Storlogen og overrakte en vakker vase m/ roser til logens Overmester, Liv Bjørnstad, som deretter holdt sin tale til forsamlingen.
Takk-for-maten tale ble holdt av Hovedpatriark Oddbjørn Olsen fra Leir nr.13 Nordland.

Til kaffen fikk vi servert et lite sjokoladehjerte - innpakket i rød aluminiumsfolie. Dette røde hjertet - som også finnes i Logens segl - har gått som en råd tråd gjennom jubileet. Man finner det igjen i alle borddekorasjoner og på øvrig Jubileumsmateriell.

Etter kaffen ble det rigget til dans, men i en av pausene ble P.P.M.K. presentert; Providentias Private Manns Kor. P.P.M.K. består av de til enhver tid tilstedeværende mannlige gjester. Dirigent var som sedvanlig vår søster Eks Overmester Randi Woje Skarstein.
 

Koret - som for anledningen bestod av et 40-45 talls brødre og gjester - hadde sin forrige opptreden ifm. Loge Providentias 40-årsmarkering i 2008. Til tross for manglende øving de siste 10 år, kan man konkludere med at koret er svært oppegående. Det høstet stående applaus fra sitt publikum.

Embedsmenn og søstre i Loge nr. 40 Providentia takker alle tilstedeværende for deltakelsen i en fantastisk Jubileumsfeiring!

Lillian Novik Nilsen